• Нәғмә 63 вә дуа

 • Ҝириш сөзләр (3 дәг. вә ја аз)

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

 • «Јеһова дүнја дөвләтләринин ҝәләҹәји барәдә хәбәр вермишди» (10 дәг.)

  • Дн 11:2. Фарс империјасында дөрд падшаһ мејдана чыхды (dp-E с. 212, 213, абз. 5, 6)

  • Дн 11:3. Бөјүк Исҝәндәр пејда олду (dp-E с. 213, абз. 8)

  • Дн 11:4. Исҝәндәрин сәлтәнәти дөрд һиссәјә парчаланды (dp-E с. 214, абз. 11)

 • Һикмәт хәзинәсиндән инҹиләр (8 дәг.)

  • Дн 12:3. Бу ајәдә сөзү ҝедән «ағыллы адамлар» кимләрдир вә онлар һансы мәнада ҝөј гүббәситәк парлајаҹаглар? (w13 15/7 с. 13, абз. 16, һашијә)

  • Дн 12:13. Аллаһ Дәнјал пејғәмбәрә «дөврүн тамамында... галхаҹагсан» дејәндә нәји нәзәрдә тутурду? (dp-E с. 315, абз. 18)

  • Бу һәфтәки Мүгәддәс Китаб мүталиәниздән Јеһова һагда нә өјрәндиниз?

  • Бу һәфтәки Мүгәддәс Китаб мүталиәниздән даһа һансы инҹиләри тапдыныз?

 • Мүгәддәс Китаб гираәти (4 дәг. вә ја аз). Дн 11:28—39

СӘРИШТӘЛИ МҮЖДӘЧИ ОЛУН

 • Илк сөһбәт (2 дәг. вә ја аз). g17.5 үз габығы. Тәкрар сөһбәт үчүн зәмин гој.

 • Тәкрар сөһбәт (4 дәг. вә ја аз). g17.5 үз габығы. Әввәлки сөһбәтдә һәмсөһбәтинә бу журналы вермисән. Сөһбәти давам етдир вә тәкрар сөһбәт үчүн зәмин гој.

 • Нитг (6 дәг. вә ја аз). w16.11 с. 5, 6, абз. 7, 8. Мөвзу: Јеһовадан нүмунә ҝөтүрәрәк башгаларыны неҹә руһландыра биләрик?

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

 • Нәғмә 94

 • Мүгәддәс Китабдакы пејғәмбәрлик сөзләри етибарлыдыр (15 дәг.). 2015-ҹи илин март ајында JW Телевизијасында чыхан «Пејғәмбәрлик сөзү етибарлыдыр» адлы видеону ҝөстәр.

 • Мүгәддәс Китаб дәрси (30 дәг.). jy фәс. 87

 • Бу вә нөвбәти һәфтәдәки програмын иҹмалы (3 дәг.)

 • Нәғмә 91 вә дуа