Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мәсиһи һәјаты вә ибадәти. Иш дәфтәри  |  октјабр 2016

Нүмунә үчүн тәгдимәләр

Нүмунә үчүн тәгдимәләр

«ОЈАНЫН!»

Суал: Кимиси Иса адлы пејғәмбәрин олдуғуна шүбһә едир, кимиси исә бу пејғәмбәрә сидги-үрәкдән инаныр. Бир башгалары исә дејир ки, буна там әмин олмаг мүмкүн дејил. Бәс сиз неҹә фикирләширсиниз?

Нәшр: «Ојанын!» журналынын бу сајында Иса пејғәмбәрин мөвҹудлуғу илә бағлы дәлилләр ҝәтирилир.

МҮГӘДДӘС КИТАБ ВАСИТӘСИЛӘ ТӘБЛИҒ ЕТ

Суал: Өләндән сонра инсан һансы вәзијјәтдә олур?

Ајә: Јһ 11:11—14

Һәгигәт: Инсан өләндә өмрү сона јетир. Буна ҝөрә дә өлүмдән сонраны фикирләшиб горхмаг лазым дејил. Иса Мәсиһ өлүмү јухуја бәнзәтмишди. О, Илазәр кими, бизим вәфат етмиш јахынларымызы да өлүм јухусундан ојадаҹаг (Әј 14:14).

ИБАДӘТ ҜӨРҮШҮНӘ ДӘВӘТ (inv)

Нәшр: Сизи Мүгәддәс Китаба әсасланан мәрузәни динләмәјә дәвәт етмәк истәјирәм. Мәрузә бизим ибадәт евиндә сөјләниләҹәк. Бизим ҝөрүшләрдә пул јығылмыр. [Ибадәт ҝөрүшүнә дәвәтнамәни вер, һәфтәсону кечириләҹәк ҝөрүшүн вахтыны, јерини вә мәрузәнин мөвзусуну сөјлә.]

Суал: Сиз нә вахтса бизим ибадәт евиндә олмусунуз? [Әҝәр мүнасибдирсә, «Ибадәт ҝөрүшләримиз неҹә кечирилир?» адлы видеону ҝөстәр.]

ӨЗ ТӘГДИМӘНИ ҺАЗЫРЛА

Бу тәгдимәләри нүмунә ҝөтүрәрәк өз тәгдимәнизи һазырлајын.