Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ | ӘРӘМЈА 44—48

«Өзүн үчүн бөјүк шејләр арзулајырсан. Арзулама»

«Өзүн үчүн бөјүк шејләр арзулајырсан. Арзулама»

45:2—5

Бәрух, чох еһтимал ки, сарај әјаны иди. О, Јеһова Аллаһын хидмәтчиси иди вә Әрәмја пејғәмбәрә көмәк едирди. Буна бахмајараг, Бәрухун диггәти башга јерә јајынмышды. О, өзү үчүн бөјүк шејләр, еһтимал ки, сарајда јүксәк вәзифә вә вар-дөвләт арзуламаға башламышды. Јерусәлим мәһв оланда сағ галмаг үчүн Бәрух дүшүнҹә тәрзини дәјишмәли иди.