Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ | ӘРӘМЈА 39—43

Јеһова Аллаһ һәр кәсә әмәлинә ҝөрә әвәзини верәҹәк

Јеһова Аллаһ һәр кәсә әмәлинә ҝөрә әвәзини верәҹәк

Јеһова Аллаһ Сидгијјәјә бабиллиләрә тәслим олмағы бујурмушду, амма о табе олмады

39:4—7

  • Сидгијјәнин ҝөзү габағында оғулларыны өлдүрдүләр. Өзүнүн исә ҝөзләрини чыхарыб, әл-голуну мис гандалла гандаллајыб Бабилә сүрҝүн етдиләр. О, өләнә кими орада галды

Әбәдмәлик Јеһоваја ҝүвәнирди вә Онун елчиси олан Әрәмја пејғәмбәрә көмәк етмишди

39:15—18

  • Јеһова сөз вермишди ки, Јәһуда дағыланда Әбәдмәлики горујаҹаг

Әрәмја пејғәмбәр Јерусәлим дағылана гәдәр узун илләр ҹәсарәтлә тәблиғ етмишди

40:1—6

  • Јерусәлим мүһасирәдә оланда Јеһова Аллаһ Әрәмјанын гејдинә галырды. Јеһованын һөкмү илә бабиллиләр пејғәмбәри сәрбәст бурахмышдылар