Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Нүмунә үчүн тәгдимәләр

Нүмунә үчүн тәгдимәләр

«ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ»

Ҝириш сөзләр: Мүгәддәс Китабда дүнјанын сону илә бағлы мараглы бир вәһј јазылыб. Бәзи инсанлар бу вәһји охујанда горхурлар. Амма фикир верин бу барәдә Мүгәддәс Китабда нә дејилир.

Ајә: Вһ 1:3

Нәшр: «Ҝөзәтчи гүлләси»нин бу сајындан бу вәһј барәдә мәлумат ала биләрсиниз. Журналда һәмчинин вәһјин ачыгламасы да верилир.

МҮГӘДДӘС КИТАБ ВАСИТӘСИЛӘ ТӘБЛИҒ ЕТ

Суал: Неҹә дүшүнүрсүнүз, ҝәләҹәји билмәк мүмкүндүр?

Ајә: Әш 46:10

Һәгигәт: Аллаһ ҝәләҹәји бизә Мүгәддәс Китаб васитәсилә ачыр.

«ХОШБӘХТ АИЛӘМ»

Ҝириш сөзләр: Истәјәрдим сизә аилә мөвзусунда бир видео ҝөстәрим. [«Хошбәхт аиләм» адлы видеону ҝөстәр.]

Нәшр: Видеода ады чәкилән брошүрү охумаг истәјирсинизсә, мән сизә верәрәм, ја да ону сајтдан неҹә јүкләјә биләҹәјинизи ҝөстәрә биләрәм.

ӨЗ ТӘГДИМӘНИ ҺАЗЫРЛА

Бу тәгдимәләри нүмунә ҝөтүрәрәк өз тәгдимәнизи һазырлајын.