Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ибадәт евинә гуллуг ҝөстәрилир (Исвечрә)

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ ВӘ ИБАДӘТИ. ИШ ДӘФТӘРИ мај 2017

Нүмунә үчүн тәгдимәләр

«Ҝөзәтчи гүлләси» журналы вә Мүгәддәс Китабда ҝәләҹәк һаггында дејиләнләрлә бағлы нүмунә үчүн тәгдимәләр. Нүмунәләрдән истифадә едәрәк өз тәгдимәни һазырла.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Јеһова Исраилин бәрпа олунаҹағына әламәт вермишди

Јеһова Аллаһ Әрәмја пејғәмбәрә торпаг алмағы бујуранда һансы вәди вермишди? Јеһова кәрамәтли Аллаһ олдуғуну неҹә ҝөстәрмишди?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Әбәдмәлик — ҹәсарәт вә хејирхаһлыг нүмунәси

Әбәдмәлик ҹәсарәтли давранараг Сидгијјә падшаһа јахынлашыр вә Аллаһын пејғәмбәри Әрәмјаја хејирхаһлыг ҝөстәрир.

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

«Ибадәт евләримизә гуллуг ҝөстәрәк»

Ибадәт евләримиз Јеһова Аллаһын адыны дашыдығы үчүн ораны тәмиз вә сәлигәли сахламалыјыг. Бәс бунун үчүн һәр биримиз нә едә биләрик?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Јеһова Аллаһ һәр кәсә әмәлинә ҝөрә әвәзини верәҹәк

Әрәмја пејғәмбәрдә Сидгијјә падшаһда Јерусәлимин дағылмасынын шаһиди олмушдулар, амма онларын агибәти фәргли олмушду.

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Јеһова Аллаһ ҝөстәрдијиниз мәһәббәти унутмур

Гоҹалдығы үчүн әввәлки гәдәр хидмәт едә билмәјән хидмәтчисинә Јеһова Аллаһ неҹә јанашыр?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

«Өзүн үчүн бөјүк шејләр арзулајырсан. Арзулама»

Бәрух, Јеһова Аллаһын хидмәтчиси иди вә Әрәмја пејғәмбәрә көмәк едирди. Буна бахмајараг, Бәрухун диггәти башга јерә јајынмышды. Јерусәлим мәһв оланда сағ галмаг үчүн о, нә етмәли иди?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Јеһова тәвазөкар инсанлара хејир-бәрәкәт верир, гүрурлулары исә ҹәзаландырыр

Гүрурлу Бабил Јеһованын халгы илә гәддарҹасына давраныр. Төвбә етмиш исраиллиләр әсирликдән азад олур. Бәс Бабиллә нә баш верир?