Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мәсиһи һәјаты вә ибадәти. Иш дәфтәри  |  март 2016

 МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Фидјә сајәсиндә мүмкүн олан дирилмә

Фидјә сајәсиндә мүмкүн олан дирилмә

Фидјә гурбанлығы сајәсиндә бизи ҝәләҹәкдә ҝөзәл немәтләр ҝөзләјир. Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасими онлар барәдә дүшүнмәк үчүн чох јахшы имкандыр. Бу немәтләрдән бири дирилмәдир. Јеһова һеч вахт инсанларын өлмәсини нијјәт етмәјиб. Мәһз елә буна ҝөрә әзиз адамын өлүмү инсана дөзүлмәз ағры ҝәтирир (1Кр 15:26). Иса Илазәрин өлүмүнә ҝөрә шаҝирдләринин кәдәрләндијини ҝөрәндә чох пис олмушду (Јһ 11:33—35). Иса там шәкилдә Атасына бәнзәјирди. Буна ҝөрә дә әмин ола биләрик ки, доғма инсанын өлүмүнә ҝөрә гәм-гүссә чәкмәјимиз Јеһованын да гәлбини ағрыдыр (Јһ 14:7). Јеһова өлән хидмәтчиләрини јенидән һәјата гајтараҹағы вахтын интизарындадыр. Биз дә һәмин вахты сәбирсизликлә ҝөзләмәлијик (Әј 14:14, 15).

Јеһованын низам-интизамы севдијини нәзәрә алсаг, белә дүшүнмәк мәнтигәујғундур ки, дирилмә низамлы шәкилдә баш верәҹәк (1Кр 14:33, 40). Дәфн мәрасимләринин јерини дириләнләри гаршыламаг мәрасимләри тутаҹаг. Сиз һеч дирилмә барәдә дүшүнүрсүнүз? Хүсусилә дә кәдәрли вахтларда бу барәдә дүшүнмәјин бөјүк көмәји дәјә биләр (2Кр 4:17, 18). Фидјәни тәгдим етдијинә вә Мүгәддәс Китабда өлүләри дирилдәҹәјини јаздырдығына ҝөрә Јеһоваја шүкүр едирсиниз? (Кл 3:15).

  • Һансы достунузун вә ја гоһумунузун дирилмәсини сәбирсизликлә ҝөзләјирсиниз?

  • Мүгәддәс Китабын һансы персонажы илә ҝөрүшүб сөһбәт етмәји арзулајырсыныз?