8:20—23

О ҝүнләрдә бүтүн халглардан олан, мүхтәлиф дилләрдә данышан он адам бир јәһудинин әтәјиндән јапышыб дејәҹәк: «Биз дә сәнинлә ҝедирик». Ахырзаманда бүтүн халглардан олан инсанлар мәсһ олунмуш мәсиһиләрлә бирҝә Јеһоваја ибадәт едәҹәкләр

Бу ҝүн «башга гојунлар» мәсһ олунмуш мәсиһиләри неҹә дәстәкләјирләр?

  • Онлар тәблиғ ишиндә ҹанла-башла иштирак едирләр

  • Онлар тәблиғ ишинә мадди ҹәһәтдән көмәк едирләр