Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ | МАРК 3, 4

Иса шәнбә ҝүнү хәстәни сағалдыр

Иса шәнбә ҝүнү хәстәни сағалдыр

3:1—5

Нәјә ҝөрә Јәһуди дин рәһбәрләринин әһвал-руһијјәси Исаны бәрк кәдәрләндирмишди? Чүнки онлар сајсыз-һесабсыз гадағалар гојараг Шәнбә ганунуну ағыр јүкә чевирмишдиләр. Мәсәлән, һәмин ҝүн бирә өлдүрмәк гадаған иди. Јалныз өлүмҹүл һалда олан хәстәјә көмәк етмәјә иҹазә верилирди. Бу о демәк иди ки, сынығы, чыхығы Шәнбә ҝүнү мүалиҹә етмәк олмазды. Ајдындыр ки, әли гурумуш адам дин хадимләринин һеч веҹинә дә дејилди.