• Нәғмә 130 вә дуа

 • Ҝириш сөзләр (3 дәг. вә ја аз)

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

 • «Ҝүнаһларын бағышланды» (10 дәг.)

  • Марк китабы илә танышлыг» адлы видеону ҝөстәр.)

  • Мр 2:3—5. Иса Мәсиһ ифлиҹ адама шәфгәт ҝөстәриб ҝүнаһларыны бағышлады (jy с. 67, абз. 3—5)

  • Мр 2:6—12. Иса ифлиҹ адама шәфа вермәклә ҝүнаһлары бағышламаг сәлаһијјәтиндә олдуғуну сүбут етди (nwtsty-E Мр 2:9 ајәси үчүн шәрһ)

 • Һикмәт хәзинәсиндән инҹиләр (8 дәг.)

  • Мр 1:11. Јеһова Аллаһын Исаја дедији сөзләрин мәнасы нәдир? (nwtsty-E шәрһ)

  • Мр 2:27, 28. Нәјә ҝөрә Иса өзүнү «шәнбәнин ағасы» адландырмышды? (nwtsty-E шәрһ)

  • Бу һәфтәки Мүгәддәс Китаб мүталиәниздән Јеһова һагда нә өјрәндиниз?

  • Бу һәфтәки Мүгәддәс Китаб мүталиәниздән даһа һансы инҹиләри тапдыныз?

 • Мүгәддәс Китаб гираәти (4 дәг. вә ја аз). Мр 1:1—15

СӘРИШТӘЛИ МҮЖДӘЧИ ОЛУН

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

 • Нәғмә 44

 • «Мән салеһләри јох, ҝүнаһлы адамлары чағырмаға ҝәлмишәм» (7 дәг.). Мүзакирә. «Мәһбусун үзәринә доған ҝүнәш» адлы видеону ҝөстәр. Сонра динләјиҹиләрә нөвбәти суаллары вер: Доналда һәјатда әсл хошбәхтлији тапмаға нә көмәк етди? Тәблиғ едәркән Исадан нүмунә ҝөтүрүб инсанлар арасында фәрг гојмадығымызы неҹә ҝөстәрә биләрик? (Мр 2:17).

 • Јеһова «ҹомәрдликлә әфв едәр» (8 дәг.). Мүзакирә. «Јеһова, индән белә Сән мәним үчүн һәр шејдән ваҹибсән» адлы видеону ҝөстәр. Сонра динләјиҹиләрә нөвбәти суаллары вер: Анналиси Јеһоваја ҝери дөнмәјә нә тәшвиг етди вә бунун үчүн о, нә етди? (Әш 55:6, 7). Јеһовадан узаглашан инсанлара бу әһвалатын васитәсилә неҹә көмәк етмәк олар?

 • Мүгәддәс Китаб дәрси (30 дәг.). jy фәс. 112

 • Бу вә нөвбәти һәфтәдәки програмын иҹмалы (3 дәг.)

 • Нәғмә 86 вә дуа