Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Бөјүк топлантыларла бағлы мәсләһәтләр

Бөјүк топлантыларла бағлы мәсләһәтләр

Башга вахтларда олдуғу кими, топланты заманы да биз давранышымызда Аллаһы вә инсанлары севдијимизи ҝөстәрмәк истәјирик (Мт 22:37—39). 1 Коринфлиләрә 13:4—8 ајәләриндә әсил мәһәббәт тәсвир олунур: «Мәһәббәт сәбирли вә хејирхаһдыр... Налајиг давранмыр, өз хејрини ҝүдмүр, тез өзүндән чыхмыр... Мәһәббәт һеч вахт түкәнмир». «Бөјүк топлантыларла бағлы мәсләһәтләр» видеосуну изләјәндән сонра фикирләшин ки, сиз топланты вахты башгаларына неҹә мәһәббәт ҝөстәрә биләрсиниз.

БАШГАЛАРЫНА МӘҺӘББӘТ ҜӨСТӘРӘК...

  • јер сахлајаркән.

  • мусиги сәсләнмәк үзрә оланда.

  • топланты заманы галдығымыз јердә.

  • көнүллүләрин ҹәрҝәсинә гошулараг.