Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Азәрбајҹанда тәблиғчиләр бир гадына «Илаһи мүждә» брошүрүнү тәгдим едир

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ ВӘ ИБАДӘТИ. ИШ ДӘФТӘРИ Август 2017

Нүмунә тәгдиматлар

«Ојанын!» журналы вә Мүгәддәс Китабда проблемләр һаггында дејиләнләрлә бағлы нүмунә тәгдиматлар. Нүмунәләрдән истифадә едәрәк өз тәгдиматыны һазырла.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Јеһова бүтпәрәст халгы мүкафатландырды

Бабиллиләр Суру 13 ил мүһасирәдә сахлајандан сонра Јеһова онлары мүкафатландырды. Јеһова Она хидмәтдә вердијимиз гурбанлары гијмәтләндирдијини неҹә ҝөстәрир?

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Өзүнүздә Аллаһа хош ҝедән хүсусијјәтләр јетишдирин — тәвазөкарлыг

Тәвазөкарлыг нәјә ҝөрә ваҹибдир? Нәјә ҝөрә ону тәзаһүр етдирмәлијик? Дуа етмәк вә Иса Мәсиһин нүмунәси тәвазөкарлыг хүсусијјәтини јетишдирмәјә неҹә көмәк едир?

АЛЛАҺ КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Ҝөзәтчи олмаг чох мәсулијјәтли ишдир

Ҝөзәтчинин мәсулијјәти шәһәр әһалисини ҝәлән тәһлүкәдән хәбәрдар етмәкди. Һансы мәнада Јеһова Аллаһ Һизгијал пејғәмбәри ҝөзәтчи гојмушду?

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Өзүнүздә Аллаһа хош ҝедән хүсусијјәтләр јетишдирин — ҹәсарәт

Инсан горхусуну нә үчүн дәф етмәлијик? Дуа етмәклә, Јеһоваја ҝүвәнмәклә вә охудугларымыздан нәтиҹә чыхартмагла өзүмүздә неҹә ҹәсарәт јетишдирә биләрик?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Мәҹуҹ өлкәсиндән олан Јәҹуҹ тезликлә мәһв олаҹаг

Мүгәддәс Китабда Мәҹуҹ өлкәсиндән олан Јәҹуҹун мәһвиндән әввәл вә сонра баш верәҹәк һадисәләр тәсвир олунуб.

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Өзүнүздә Аллаһа хош ҝедән хүсусијјәтләр јетишдирин — иман

Биз дә Ибраһим пејғәмбәр кими һәјатымызын ән чәтин анларында белә, Јеһова Аллаһа иман етмәлијик. Бәс бизә мөһкәм иман саһиби вә садиг бәндә олмаға нә көмәк едә биләр?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Һизгијал пејғәмбәрин вәһјдә ҝөрдүјү мәбәд вә биз

Һизгијалын вәһјдә ҝөрдүјү мәбәд бизә Јеһова Аллаһын пак ибадәт үчүн тәсис етдији ганунларын али олдуғуну хатырладыр. Бу вәһј бизи нәјә тәшвиг едир?

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Нөвбәти көмәкчи өнҹүл сиз олун!

Мәдһ гурбаны ҝәтирмәјә шәраит јарадан үсуллардан бири көмәкчи өнҹүл кими хидмәт етмәкдир. Бәс сиз көмәкчи өнҹүл ола биләрсиниз?