Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүждәчиләр Вјанада (Австрија) данышыг апараты васитәсилә тәблиғ едир

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ ВӘ ИБАДӘТИ. ИШ ДӘФТӘРИ август 2016

Нүмунә үчүн тәгдимәләр

«Ојанын» журналы вә «Илаһи мүждә» брошүрү үчүн тәгдимәләр. Нүмунәләрдән истифадә едәрәк өз тәгдимәни һазырла.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Һагг-Тааланын пәнаһында галын

Јеһованын пәнаһы нә демәкдир вә о бизи неҹә мүдафиә едә биләр? (Зәбур 91)

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Хидмәтдә пүхтәләшәк. Дәрс кечдијиниз инсанлара һәср олунуб вәфтиз олмаға көмәк един

Руһани мәгсәдләр гојмаг нәјә ҝөрә ваҹибдир? Дәрс кечдијимиз инсана бу мәгсәдләринә чатмасы үчүн неҹә көмәк едә биләрсиниз?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Сачларыныз ағаранда да бар верин

92-ҹи мәзмур ҝөстәрир ки, салеһләр һәтта јашлананда да чичәкләнә вә руһани бар ҝәтирә биләрләр.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Јеһова Аллаһ торпаг олдуғумузу унутмур

103-ҹү мәзмурда Давуд пејғәмбәр Јеһова Аллаһын мәрһәмәтинин ваҹиблијини ҝөстәрмәк үчүн бәнзәтмәдән истифадә едир.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Јеһоваја шүкүр един

106-ҹы мәзмур бизә хатырладыр ки, биз Аллаһа гаршы миннәтдарлыг һисси јетишдириб горумалыјыг.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

«Јеһоваја нә верә биләрәм?»

Мәзмурчу Јеһоваја миннәтдар олдуғуну неҹә ҝөстәрмәк нијјәтиндә иди? (Зәбур 116)

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Мүгәддәс Китаб васитәсилә тәблиғ ет

Јени нөв тәгдимәләр васитәсилә инсанлара Мүгәддәс Китабын әсас тәлимләрини өјрәдин.

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Сентјабр ајында хүсуси кампанија

«Ҝөзәтчи гүлләси» журналында Аллаһын бизә неҹә тәсәлли вердији ачыгланаҹаг.