Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МӨВЗУ 8

Дүнјадакы әзаблар вә Аллаһ

«Аллаһ гәтијјән пислик етмәз, Гүдрәт Саһиби һагсызлыг етмәз!»

Әјјуб 34:10

«Сынагларла үзләшәндә гој һеч кәс: “Аллаһ мәни сынаға чәкир”, — демәсин, чүнки Аллаһ һеч кәси писликлә сынамыр вә Онун Өзүнү дә писликлә сынамаг мүмкүн дејил».

Јагуб 1:13

«Бүтүн гајғыларынызы Онун үзәринә гојун, чүнки О, гајғынызы чәкир».

1 Бутрус 5:7

«Јеһова бәзиләринин дүшүндүјү кими, Өз вәдини јеринә јетирмәјә ҝеҹикмир. Хејр! О, сизә сәбир едир, чүнки һеч кәсин мәһв олмасыны истәмир, әксинә, истәјир ки, һамы төвбәјә ҝәлсин».

2 Бутрус 3:9