Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

 МӨВЗУ 2

Аллаһы танымағын јоллары

«Төвратда јазыланлар дилиндән дүшмәсин. Ҝеҹә-ҝүндүз онлары оху ки, һәр кәлмәсинә дәгигликлә әмәл едәсән. Онда һәр ишин аванд олар вә һикмәтлә һәрәкәт едәрсән».

Јушә 1:8

«Онлар Төвраты, Аллаһын китабыны уҹадан охујур, охудугларыны ајдын изаһ едир, мәнасыны ачыглајырдылар. Беләҹә, онлар халга охудугларыны баша салдылар».

Нәһәмја 8:8

«Хошбәхтдир о кәс ки, писләрин сөзү илә отуруб-дурмур... О, Јеһованын ганунундан һәзз алыр, ҝеҹә-ҝүндүз Онун ганунунун дәринлијинә варыр. О,.. һәр ишиндә уғур газанар».

Зәбур 1:1—3

«Филип арабајла јанашы гачанда ешитди ки, мәмур уҹадан Әшија пејғәмбәрин китабыны охујур вә ондан сорушду: “Охудуғуну баша дүшүрсән?” О ҹаваб верди: “Изаһ едән олмаса, неҹә баша дүшә биләрәм?”»

Һәвариләрин ишләри 8:30, 31

 «Онун ҝөзәҝөрүнмәз кејфијјәтләри: әбәди гүдрәти вә илаһилији дүнја јаранандан бәри ајдын ҝөрүнүр, јарадылмыш шејләр васитәсилә дәрк едилир. Буна ҝөрә дә онлар үзрсүздүрләр».

Ромалылара 1:20

«Бүтүн бунлар барәсиндә дәриндән дүшүн вә өзүнү бунлара тамамилә һәср ет ки, һамы сәндәки инкишафы ајдын ҝөрсүн».

1 Тимутијә 4:15

«Ҝәлин бир-биримизә гаршы диггәтли олуб бир-биримизи мәһәббәтә вә јахшы ишләрә тәшвиг едәк... јығынҹагларымыздан галмајаг».

Ибраниләрә 10:24, 25

«Әҝәр сизләрдән киминсә һикмәти чатышмырса, гој һәр кәсә сәхавәтлә вә гынамадан верән Аллаһдан диләсин вә она вериләҹәк».

Јагуб 1:5