Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

3 Јәһја 1:1—14

МҮНДӘРИҸАТ

  • Саламлар; дуа (1—4)

  • Јәһја Гајы тәрифләјир (5—8)

  • Шөһрәтпәрәст Диотреф (9, 10)

  • Деметри һагда хош сөзләр (11, 12)

  • Јәһја Гајы ҝөрмәк истәјир; салам-дуа (13, 14)

 Мән ағсаггалдан үрәкдән севдијим әзиз гардашым Гаја мәктуб.  Әзиз гардашым, сәнә Аллаһдан ҹан сағлығы диләјирәм, һәм дә дуа едирәм ки, ишләрин һәмишәки кими һәр ҹәһәтдән аванд олсун.  Бура ҝәлән гардашлар сәнин һәгигәтә садиг галдығыны данышанда мән чох севиндим. Шадам ки, сән даима һәгигәт јолунда јеријирсән.+  Мәним үчүн ушагларымын һәгигәт јолунда јеридикләрини билмәкдән бөјүк хошбәхтлик* ола билмәз.+  Әзиз гардашым, һәтта танымадығын гардашлар үчүн һәр бир иши сәдагәтлә ҝөрүрсән.+  Онлар јығынҹаг гаршысында сәнин мәһәббәтиндән данышдылар. Хаһиш едирәм онлары Аллаһымыза лајиг тәрздә јола саласан.+  Чүнки онлар Онун ады наминә јола чыхыб башга халгларын адамларындан һеч бир шеј ҝөтүрмәдиләр.+  Белә гардашлары гонагпәрвәрликлә гәбул етмәк бизим борҹумуздур+ ки, һәгигәт јолунда әмәкдаш олаг.+  Јығынҹаға бәзи шејләр јазмышдым, амма араларында башчылыг етмәји севән+ Диотреф биздән һеч нәји һөрмәтлә гәбул етмир.+ 10  Буна ҝөрә дә, әҝәр ҝәлсәм, онун ишләринин, бизи писләдијинин үстүнү ачаҹағам.+ Бу азмыш кими, о, һәм өзү гардашлары һөрмәтлә гәбул етмир,+ һәм дә онлары гәбул етмәк истәјәнләрә әнҝәл төрәдиб онлары јығынҹагдан говмаға чалышыр. 11  Әзиз гардашым, писдән јох, јахшыдан нүмунә ҝөтүр.+ Јахшылыг едән Аллаһдандыр.+ Пислик едән исә Аллаһы ҝөрмәмишдир.+ 12  Деметри һаггында исә һамы јахшы данышыр вә онун һәгигәт јолунда јеримәси буну тәсдиг едир. Биз дә бу дејиләнләри тәсдигләјирик вә сән сөзүмүзүн доғру олдуғуну билирсән. 13  Сәнә дејиләси һәлә чох сөзүм вар, лакин бунлары мүрәккәб вә гәләмлә јазмаг истәмирәм. 14  Үмид едирәм ки, тезликлә сәни ҝөрәҹәјәм, онда үз-үзә данышарыг. Саламат гал! Бурадакы достлар сәнә салам ҝөндәрирләр. Мәним саламымы бир-бир орадакы достлара чатдыр.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: билмәкдән даһа чох шүкранлыг үчүн сәбәб ола билмәз.