Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Тимутијә 3:1—17

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сон дәрәҹә чәтин бир вахт (1—7)

  • Булусун нүмунәсини изләмәк (8—13)

  • Өјрәндијин шејләрә бағлы гал (14—17)

    • Мүгәддәс Јазылардакы һәр кәлмә Аллаһдандыр (16)

3  Буну бил ки, ахырзаманда+ сон дәрәҹә чәтин бир вахт ҝәләҹәк.  Чүнки инсанлар худбин, пулпәрәст, ловға, өзүндән разы, күфр данышан*, валидејнләринә итаәт етмәјән, нанкор, вәфасыз,  доғмаларыны севмәјән, барышмаз, бөһтанчы, өзүнә һаким олмајан, залым, јахшылығын дүшмәни,  хаин, тәрс, тәкәббүрлү олаҹаглар, Аллаһдан чох ејш-ишрәти севәҹәкләр.  Онлар үздән өзләрини мөмин ҝөстәрәҹәк, әслиндә исә Аллаһын јолу илә ҝетмәјәҹәкләр.+ Беләләриндән узаг ҝәз.  Белә адамларын арасындан һијлә илә евләрә ҝириб зәиф ирадәли, ҝүнаһа гәрг олмуш, нәфсинин гулу олан,  даима өјрәнән, амма һәгигәти һеч ҹүр дәрк едә билмәјән гадынлары әсир алан адамлар чыхырлар.  Јаннис вә Јамбрис Мусаја гаршы чыхдыглары кими, бу адамлар да һәгигәтә гаршы чыхырлар. Онларын әгли тамамилә позғунлашыб. Онлар иман јолунда јеримәјә јарарлы дејилләр.  Онлар бундан артыг ирәлиләјә билмәјәҹәкләр, чүнки о ики нәфәрин ағылсызлығы әввәл-ахыр үзә чыхдығы кими, бунларын да ағылсызлығы һамыја бәлли олаҹаг.+ 10  Сән исә мәним тәлимими, һәјат јолуму,+ амалымы, иманымы, сәбрими, мәһәббәтими, дөзүмүмү изләјирсән. 11  Антакјада+, Конјада+ вә Листрада+ неҹә тәгибләрлә гаршылашдығымы, әзаб чәкдијими билирсән. Бәли, мән бу әзаблара гатлашдым вә Аға* бүтүн бунлардан мәни гуртарды.+ 12  Әслиндә, Мәсиһ Исанын шаҝирди кими мөмин һәјат сүрмәк истәјәнләрин һамысы тәгиб олунаҹаг.+ 13  Пис адамлар вә фырылдагчылар исә алдадыб алданараг ҝет-ҝедә даһа бетәр ишләр ҝөрәҹәкләр.+ 14  Сән исә өјрәндијин вә доғрулуғуна әмин олдуғун шејләрә бағлы гал,+ ахы сән бунлары кимләрдән өјрәндијини јахшы билирсән. 15  Бундан башга, сәнә һикмәт вермәјә гадир олан Мүгәддәс Јазылары көрпәликдән+ билирсән.+ Бу һикмәт Мәсиһ Исаја ҝәтирдијин иман васитәсилә сәни хиласа чатдыраҹаг.+ 16  Мүгәддәс Јазылардакы һәр кәлмә Аллаһдандыр*+ вә тәлим,+ тәнбеһ, ислаһ үчүн, һәм дә салеһлијә ујғун тәрбијә үчүн фајдалыдыр.+ 17  Бунун сајәсиндә Аллаһ бәндәси там сәриштәли, һәр ҹүр јахшы ишә тамамилә һазыр ола биләр.

Һашијәләр

Јахуд сөјүшкән.
Јахуд Рәбб.
Јахуд Аллаһын руһунун илһамы илә јазылмышдыр.