Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Салнамәләр 4:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Гурбанҝаһ, чән вә тештләр (1—6)

  • Чырагданлар, масалар вә һәјәтләр (7—11а)

  • Мәбәдин бүтүн аваданлығы һазырланыр (11б—22)

4  Сонра Сүлејман 20 гулаҹ узунлуғунда, 20 гулаҹ ениндә вә 10 гулаҹ һүндүрлүјүндә мис гурбанҝаһ дүзәлтди.+  О, даирәви төкмә чән дүзәлтди.+ Онун һүндүрлүјү 5 гулаҹ, чеврәси өлчү ипи илә 30 гулаҹ иди. Бир гырағындан о бири гырағына гәдәр мәсафә 10 гулаҹ иди.+  Ашағыда, һәр гулаҹда он дәнә олмагла, ики сыра дөврәләмә балгабаг нахышлары+ вар иди. Онлар чәнлә бир төкүлмүшдү.  Чән 12 буғанын+ үстүндә дурурду. Буғалардан үчүнүн үзү шимала, үчүнүнкү гәрбә, үчүнүнкү ҹәнуба, үчүнүнкү шәргә бахырды. Чән онларын үстүндә иди. Онларын сағрысы мәркәзә доғру иди.  Чәнин галынлығы дөрд бармаг* иди, ағзы каса ағзы кими дүзәлдилмишди вә занбагвары иди. Чән 3000 бат* су тутурду.  Сонра о, 10 тешт дүзәлдиб, бешини саға, бешини сола гојду.+ Тештләрдәки су илә јандырма гурбанлары+ үчүн ишләдилән шејләри јујурдулар. Чәндәки су илә исә каһинләр әл-ајағыны јујурду.+  О, мүәјјән едилдији кими+ 10 гызыл чырагдан дүзәлдиб,+ бешини сағ тәрәфә, бешини сол тәрәфә гојду.+  Һәмчинин 10 маса дүзәлдиб онлары мәбәдә — бешини сағ тәрәфә, бешини сол тәрәфә гојду.+ Сонра 100 гызыл каса дүзәлтди.  Каһинләр һәјәтини,+ бөјүк һәјәти+ вә онларын гапыларыны дүзәлтди. Гапыларын үстүнү мислә өртдү. 10  Чәни сағ тәрәфдә, ҹәнуб-шәрг тәрәфдә гојду.+ 11  Һирам һәмчинин күл габлары, күрәкләр вә ләјәнләр дүзәлтди.+ Беләҹә, о, Аллаһын еви илә бағлы Сүлејман падшаһын тапшырдығы ишләри ҝөрүб гуртарды. О, бунлары дүзәлтди:+ 12  2 сүтун,+ сүтунларын үстүндә 2 касавары башлыг, сүтунларын үстүндәки ики касавары башлығы өртмәк үчүн 2 тор,+ 13  сүтунларын үстүндәки ики касавары башлығы өртән торлар үчүн, һәр тора ики сыра олмагла, 400 нар,+ 14  10 араба вә арабаларын үстү үчүн 10 тешт,+ 15  чән вә онун алты үчүн 12 буға,+ 16  күл габлары, күрәкләр, јабалар+ вә башга әшјалар. Һирамабиб+ Јеһованын еви үчүн бүтүн бу шејләри Сүлејман падшаһын әмри илә пардагланмыш мисдән дүзәлтди. 17  Падшаһ онлары Иордан бөлҝәсиндә, Суггутла+ Зәрда арасында ҝил гәлибләрә төкдү. 18  Сүлејман бүтүн бу шејләрдән чохлу сајда дүзәлтди. Мисин чәкиси һесаба алынмады.+ 19  Сүлејман Аллаһын еви үчүн бүтүн әшјалары,+ гызыл гурбанҝаһ,+ һүзур чөрәји гојулан масалар,+ 20  гајдаја ҝөрә, ич отағын габағында јандырмаг үчүн халис гызылдан чырагданлар вә онларын чыраглары,+ 21  ән саф гызылдан гөнчәләр, чыраглар вә машалар, 22  халис гызылдан фитил маггашлары, ләјәнләр, ҹамлар, хәкәндазлар, һәмчинин гызылдан мәбәдин ҝиришләрини, Ән мүгәддәс јерин ичәри гапыларыны+ вә мәбәдин гапыларыны дүзәлтди.+

Һашијәләр

Тәх. 7,4 см. Б14 әлавәсинә бах.
Тәх. 66 000 л. 1 бат 22 л-ә бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.