Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Салнамәләр 33:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јәһуда падшаһы Мәнәссә (1—9)

  • Мәнәссә төвбә едир (10—17)

  • Мәнәссәнин өлүмү (18—20)

  • Јәһуда падшаһы Амун (21—25)

33  Мәнәссә+ тахта чыханда он ики јашында иди вә әлли беш ил Јерусәлимдә һакимијјәт сүрдү.+  Мәнәссә Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрдү, Јеһованын Исраил халгынын өнүндән говдуғу халгларын ијрәнҹ ишләрини тәкрар етди.+  О, атасы Һизгијјәнин дағытдығы сәҹдәҝаһлары+ бәрпа етди, Бааллар үчүн гурбанҝаһлар тикди, Ашера бүтләри дүзәлтди, сәма ордусуна сәҹдә гылыб гуллуг етди.+  Јеһованын «адым Јерусәлимдә әбәдијјән олаҹаг»+ дедији јердә, Јеһованын мәбәдиндә гурбанҝаһлар тикди.+  О, Јеһованын мәбәдинин ики һәјәтиндә+ бүтүн сәма ордусуна гурбанҝаһлар тикди.  Оғулларыны Бәни-Һинном вадисиндә одда јандырды,+ сеһрбазлыг+, рәммаллыг вә ҹадуҝәрлик етди, ҹиндарлар, бахыҹылар тәјин етди.+ Јеһованын бәјәнмәдији мәнфур ишләр ҝөрүб Ону тәһгир етди.  Мәнәссә дүзәлтдији ојма бүтү мәбәдә гојду.+ О мәбәдә ки онун һаггында Аллаһ Давуда вә оғлу Сүлејмана демишди: «Бу мәбәд вә Исраил гәбиләләринин шәһәрләри арасындан сечдијим Јерусәлим һәмишәлик адымы дашыјаҹаг.+  Әҝәр исраиллиләр Муса васитәсилә верилән ганунлара, гајдалара, һөкмләрә, әмр етдијим һәр шејә дәгигликлә әмәл етсәләр, бир дә онлары әҹдадларына вердијим өлкәдән дидәрҝин салмајаҹағам».  Мәнәссә Јәһуданы вә Јерусәлим әһлини јолдан чыхарды, онлары Јеһованын исраиллиләрин өнүндән јох етдији халглардан да бетәр ишләрә сүрүкләди.+ 10  Јеһова Мәнәссә илә, онун халгы илә дәфәләрлә данышды, онлар исә веҹләринә алмадылар.+ 11  Онда Јеһова Ашшур падшаһынын сәркәрдәләрини онларын үстүнә ҝөндәрди. Ашшурлулар Мәнәссәни тутдулар, ону гармаглајыб* мис гандалла гандалладылар вә Бабилә апардылар. 12  Бәлаја дүшәндә о, Аллаһы Јеһоваја јалварыб рәһм диләди, ата-бабаларынын Аллаһы гаршысында өзүнү чох алчалтды. 13  Мәнәссә дурмадан Аллаһа јалварыб-јахарды. Аллаһ онун јалварышларыны гәбул етди, лүтф дуаларыны ешитди вә ону Јерусәлимә, тахтына гајтарды.+ Онда Мәнәссә анлады ки, Јеһова тәк олан Аллаһдыр.+ 14  Бундан сонра о, Давуд шәһәри+ үчүн вадидәки Ҝиһондан гәрбә,+ Балыг дарвазасына+ гәдәр бајыр дивары тикди. Дивар чох һүндүр иди вә Балыг дарвазасындан башлајыб шәһәри әһатә едир, Офелә+ чатырды. Мәнәссә һәмчинин Јәһуданын бүтүн гала-шәһәрләриндә сәркәрдәләр гојду. 15  О, Јеһованын евиндән јад аллаһлары вә ојма бүтү чыхарды,+ Јеһованын евинин јерләшдији дағда вә Јерусәлимдә тикдији гурбанҝаһлары ҝөтүрдү+ вә һамысыны шәһәрдән кәнара атды. 16  Бундан әлавә, Мәнәссә Јеһованын гурбанҝаһыны һазырлады+ вә онун үстүндә үнсијјәт вә шүкран гурбанлары+ ҝәтирмәјә башлады. Јәһудаја Исраилин Аллаһы Јеһоваја ибадәт етмәји бујурду. 17  Халг исә һәлә дә сәҹдәҝаһларда гурбан ҝәтирирди. Амма бу гурбанлары Аллаһлары Јеһоваја ҝәтирирдиләр. 18  Мәнәссәнин галан ишләри, Аллаһына етдији дуа, онунла Исраилин Аллаһы Јеһованын адындан данышан ҝөрүҹүләрин сөзләри Исраил падшаһларынын тарихи китабында јазылыб. 19  Һәмчинин онун дуасы+, јалварышына алдығы ҹаваб, ҝүнаһлары, сәдагәтсизлији,+ төвбә етмәздән габаг сәҹдәҝаһлар тикдији јерләрин, ојма бүтләр вә Ашера бүтләри+ гојдуғу јерләрин ады онун ҝөрүҹүләринин јазыларында гејдә алыныб. 20  Мәнәссә ата-бабаларына говушду, ону евинин јанында дәфн етдиләр. Оғлу Амун онун јеринә тахта чыхды.+ 21  Амун+ тахта чыханда ијирми ики јашында иди вә ики ил Јерусәлимдә һакимијјәт сүрдү.+ 22  Атасы Мәнәссә кими, Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрдү.+ Амун атасы Мәнәссәнин дүзәлтдији бүтүн ојма бүтләрә+ гурбан ҝәтириб, онлара ситајиш етди. 23  Амма атасы Мәнәссәдән фәргли олараг, Јеһованын өнүндә гүруруну сындырмады.+ Әксинә, Амун ҝүнаһларынын үстүнә ҝүнаһ ҝәтирди. 24  Ахырда әјанлары суи-гәсд гуруб+ ону өз евиндә өлдүрдүләр. 25  Амма халг Амун падшаһа суи-гәсд гуранларын һамысыны өлдүрдү+ вә оғлу Јушијјәни онун јеринә тахта чыхарды.+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: Мәнәссәни ојугда тапыб.