Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Салнамәләр 30:1—27

МҮНДӘРИҸАТ

  • Һизгијјә Пасханы гејд едир (1—27)

30  Һизгијјә бүтүн Исраил+ вә Јәһудаја хәбәр ҝөндәрди, Әфраимлә Мәнәссәјә+ намә дә ҝөндәрди ки, һамы Исраилин Аллаһы Јеһованын шәрәфинә Пасханы гејд етмәк үчүн Јерусәлимә, Јеһованын евинә ҝәлсин.+  Лакин падшаһ, әјанлар вә бүтүн Јерусәлимдәки иҹма Пасханы икинҹи ајда+ гејд етмәјә гәрар вердиләр.  Чүнки јетәринҹә каһин өзүнү пакламадығындан+ вә ҹамаат Јерусәлимә топлашмадығындан бајрамы вахтында+ кечирә билмәмишдиләр.  Бу фикир падшаһа вә бүтүн иҹмаја мәгбул ҝөрүндү.  Беләҹә, гәрара ҝәлдиләр ки, Биир-Сәбадан Дана+ гәдәр бүтүн Исраилдә ҹар чәкиб халгы Јерусәлимә, Исраилин Аллаһы Јеһованын шәрәфинә Пасханы гејд етмәјә дәвәт етсинләр. Чүнки бир иҹма кими јазылана ујғун олараг Пасханы гејд етмәмишдиләр.+  Падшаһын әмр етдији кими, гасидләр падшаһла әјанларын јаздығы намәләрлә бүтүн Исраил вә Јәһуданы долашдылар вә ҹар чәкдиләр: «Еј Исраил халгы, Ибраһимин, Исһагын, Исраилин Аллаһы Јеһоваја дөнүн. Дөнүн ки, О да Ашшур падшаһларынын+ әлиндән гуртулуб сағ галмыш адамлара тәрәф дөнсүн.  Әҹдадларынызын Аллаһы Јеһоваја хәјанәт едән ата-бабаларыныз, гардашларыныз кими олмајын. Аллаһ онлары дәһшәт рәмзи етди. Буна өзүнүз дә шаһидсиниз.+  Ата-бабаларыныз кими тәрс олмајын.+ Јеһоваја табе олун, Онун һәмишәлик пак етдији мүгәддәс мәканына ҝәлин,+ Аллаһыныз Јеһоваја гуллуг един. Белә етсәниз, Онун сизә гаршы аловланан гәзәби сөнәр.+  Әҝәр Јеһоваја дөнсәниз, гардашларынызы, оғулларынызы әсир апаранлар рәһмә ҝәлиб+ онлары бу өлкәјә гајтараҹаг.+ Чүнки Аллаһыныз Јеһова рәһмли вә мәрһәмәтлидир.+ Она дөнсәниз, сиздән үз дөндәрмәјәҹәк».+ 10  Гасидләр бүтүн Әфраим, Мәнәссә торпағыны,+ Зәбулуна гәдәр өлкәни шәһәрбәшәһәр долашдылар. Халг исә онлары әлә салыб ҝүлүрдү.+ 11  Лакин Ашир, Мәнәссә вә Зәбулун гәбиләсиндән бәзи адамлар гүрурларыны сындырыб Јерусәлимә ҝәлдиләр.+ 12  Аллаһын лүтфү сајәсиндә Јәһуда ҹамааты да һәмрәј олуб падшаһла әјанларын Јеһованын сөзү илә вердији әмри јеринә јетирдиләр. 13  Икинҹи ајда+ Мајасыз чөрәк бајрамыны+ гејд етмәк үчүн чохлу сајда инсан Јерусәлимә топлашды. Бајрама ҝәләнләрин сајы-һесабы јох иди. 14  Онлар Јерусәлимдәки бүтүн гурбанҝаһлары,+ бухур гурбанҝаһларыны+ ҝөтүрүб Гидрон вадисинә атдылар. 15  Икинҹи ајын он дөрдүнҹү ҝүнүндә Пасха гурбаны кәсдиләр. Каһинләрлә лавилиләр утаныб өзләрини пак етдиләр вә Јеһованын евинә јандырма гурбанлары ҝәтирдиләр. 16  Онлар Аллаһын гулу Мусанын Ганунуна ујғун олараг, јерләрини тутдулар. Сонра каһинләр лавилиләрин вердији ганы гурбанҝаһын үстүнә чиләдиләр.+ 17  Ҹамаатын ичиндә чохлары өзүнү пак етмәмишди. Буна ҝөрә дә лавилиләрә бу адамлар үчүн Пасха гурбаны кәсиб онлары Јеһованын өнүндә пак етмәк тапшырылмышды.+ 18  Халгын бөјүк бир һиссәси, хүсусилә дә Әфраим, Мәнәссә,+ Јәсакир вә Зәбулун гәбиләләриндән оланлар пакланмамышдылар. Бунунла белә, гануна зидд олараг, Пасха гурбанындан онлар да једиләр. Һизгијјә онлар үчүн дуа едиб деди: «Гој меһрибан Аллаһ Јеһова+ онлары әфв етсин. 19  Мүгәддәслик гајдаларына+ әмәл етмәјиб пакланмаса да, үрәјиндә Аллаһы, ата-бабаларынын Аллаһы Јеһованы ахтармағы гәт едән*+ һәр кәси бағышласын». 20  Јеһова Һизгијјәнин дуасыны гәбул етди вә халгы бағышлады. 21  Јерусәлимә топлашан исраиллиләр једди ҝүн шадјаналыгла+ Мајасыз чөрәк бајрамыны+ гејд етдиләр. Лавилиләр вә каһинләр һәр ҝүн Јеһованы мәдһ едир, мусиги аләтләрини+ уҹадан чалараг Јеһованы уҹалдырдылар. 22  Һизгијјә Јеһованын өнүндә ишини јахшы ҝөрән лавилиләрлә данышыб онлары руһландырды. Халг бајрам ҝүнләриндә, једди ҝүн бајрам јемәји једи,+ үнсијјәт гурбанлары+ тәгдим едиб ата-бабаларынын Аллаһы Јеһоваја шүкүрләр етди. 23  Сонра бүтүн иҹма гәрара ҝәлди ки, даһа једди ҝүн бајрам кечирсинләр. Онлар једди ҝүн дә севинҹ ичиндә бајрам кечирдиләр.+ 24  Јәһуда падшаһы Һизгијјә иҹма үчүн 1000 буға, 7000 гојун, әјанлар исә 1000 буға, 10 000 гојун верди.+ Бу арада чохлу сајда каһин пакланды.+ 25  Бүтүн Јәһуда иҹмасы, каһинләр, лавилиләр, Исраилдән ҝәлән ҹамаат+, Исраил торпағындан ҝәлән вә Јәһуда торпағында јашајан јаделлиләр+ севиниб-шадланырды. 26  Јерусәлим бөјүк шәнлик ичиндә иди. Исраил падшаһы Давуд оғлу Сүлејманын дөврүндән бәри Јерусәлимдә һәлә белә бајрам олмамышды.+ 27  Ахырда лавили каһинләр галхыб халга хејир-дуа вердиләр.+ Аллаһ онларын сәсини ешитди, дуалары Онун мүгәддәс мәскәнинә, ҝөјләрә чатды.

Һашијәләр

Јахуд үрәјини... ахтармаға һазырлајан.