Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Салнамәләр 29:1—36

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јәһуда падшаһы Һизгијјә (1, 2)

  • Һизгијјәнин ислаһатлары (3—11)

  • Мәбәд тәмизләнир (12—19)

  • Мәбәд хидмәти бәрпа едилир (20—36)

29  Һизгијјә+ тахта чыханда ијирми беш јашында иди вә ијирми доггуз ил Јерусәлимдә һакимијјәт сүрдү. Онун анасы Зәкәријјәнин гызы Әбијја иди.+  О, әҹдады Давуд кими, Јеһованын бәјәндији ишләри ҝөрүрдү.+  Һизгијјә һакимијјәтинин биринҹи илинин биринҹи ајында Јеһованын евинин гапыларыны ачды вә онлары тәмир етди.+  Сонра каһинләри вә лавилиләри чағырыб шәргдәки мејданчаја топлады.  Һизгијјә онлара деди: «Гулаг асын, лавилиләр. Инди өзүнүз дә пакланын,+ ата-бабаларынызын Аллаһы Јеһованын да евини паклајын. Мүгәддәс мәкандан мурдар шејләри чыхарын.+  Аталарымыз хәјанәт етдиләр, Аллаһымыз Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрдүләр.+ Онлар Аллаһы тәрк етдиләр, Јеһованын чадырына арха чевирдиләр, Аллаһдан үз дөндәрдиләр.+  Онлар ејванын гапыларыны бағладылар,+ чыраглары сөндүрдүләр+. Мүгәддәс јердә Исраилин Аллаһы үчүн бухур јандырмадылар,+ јандырма гурбаны ҝәтирмәдиләр+.  Она ҝөрә дә Јеһованын Јәһуда вә Јерусәлимә гәзәби тутду.+ Онлары дәһшәт рәмзинә чевирди, халглар онларын башына ҝәләнләри ҝөрүб мат галды, онлары мәсхәрәјә гојду. Өзүнүз дә бунун шаһидисиниз.+  Буна ҝөрә ата-бабаларымыз гылынҹдан кечирилди,+ арвадларымыз, оғул-гызларымыз әсир апарылды.+ 10  Инди Исраилин Аллаһы Јеһова илә әһд кәсмәк+ истәјирәм ки, Онун бизә күкрәјән гәзәби јатсын. 11  Өвладларым, инди бош дурмаг вахты дејил. Јеһова сизи сечиб ки, Онун һүзурунда дуруб Она хидмәт едәсиниз,+ гурбан түстүсү тәгдим едәсиниз».+ 12  Онда лавилиләрдән олан бу адамлар ишә башладылар: кәһатлылардан+ Әмәсај оғлу Маһат вә Әзрија оғлу Јуил, мерарлылардан+ Әбдә оғлу Киш вә Јәһалил оғлу Әзрија, һирсәнлиләрдән+ Зиммаһ оғлу Јуаһ вә Јуаһ оғлу Әдән, 13  Әлсәфан өвладларындан Шимри вә Јәил, Асәф өвладларындан+ Зәкәријјә вә Мәтәнјаһ, 14  Һиман өвладларындан+ Јәһјил вә Шимај, Јадитун өвладларындан+ Шәмај вә Үззиил. 15  Онлар гардашларыны бир јерә топладылар, пакландылар вә Јеһованын сөзүнә әсасән падшаһын әмр етдији кими, Јеһованын евини тәмизләмәјә ҝетдиләр.+ 16  Каһинләр Јеһованын евини тәмизләмәк үчүн ичәри ҝирдиләр, Јеһованын мәбәдиндәки бүтүн мурдар шејләри чыхарыб Јеһованын евинин һәјәтинә+ гојдулар. Сонра лавилиләр онлары Гидрон вадисинә+ дашыдылар. 17  Беләликлә, биринҹи ајын биринҹи ҝүнү мәбәди тәмизләмәјә башладылар, ајын сәккизинҹи ҝүнү Јеһованын мәбәдинин ејванына+ чатдылар. Сәккиз ҝүн Јеһованын евини тәмизләдиләр вә биринҹи ајын он алтынҹы ҝүнү иши гуртардылар. 18  Бундан сонра Һизгијјә падшаһын һүзуруна ҝәлиб дедиләр: «Јеһованын евини тәмизләјиб гуртардыг. Јандырма гурбанлары үчүн олан гурбанҝаһы+ вә онун бүтүн әшјаларыны+, һүзур чөрәји гојулан масаны+ вә онун бүтүн әшјаларыны тәмизләдик. 19  Һәмчинин һакимијјәт сүрдүјү вахт Әһәз падшаһын хәјанәткарҹасына+ гыраға тулладығы әшјалары һазыр едиб пакладыг.+ Онлар Јеһованын гурбанҝаһы гаршысындадырлар». 20  Һизгијјә сәһәр тездән галхыб шәһәрин бөјүк адамларыны топлады вә Јеһованын евинә ҝетди. 21  Онлар сәлтәнәт үчүн, мүгәддәс мәскән үчүн вә Јәһуда үчүн ҝүнаһ гурбаны олараг 7 буға, 7 гоч, 7 тоғлу вә 7 тәкә ҝәтирдиләр.+ Падшаһ Һарун өвладлары олан каһинләрә бу һејванлары Јеһованын гурбанҝаһында тәгдим етмәји бујурду. 22  Буғалары кәсдиләр.+ Каһинләр гандан ҝөтүрүб гурбанҝаһын үстүнә чиләди.+ Сонра гочлары кәсиб ганыны гурбанҝаһын үстүнә чиләдиләр. Ардынҹа тоғлулары кәсиб ганыны гурбанҝаһын үстүнә чиләдиләр. 23  Ахырда ҝүнаһ гурбаны олан тәкәләри падшаһын вә иҹманын гаршысына ҝәтирдиләр вә әлләрини тәкәләрин башына гојдулар. 24  Каһинләр онлары кәсдиләр вә онларын ганыны гурбанҝаһын үстүндә ҝүнаһ гурбаны кими тәгдим етдиләр, бүтүн Исраил үчүн кәффарә ҝәтирдиләр. Чүнки падшаһ әмр етмишди ки, бүтүн Исраил үчүн јандырма гурбаны вә ҝүнаһ гурбаны тәгдим олунсун. 25  Падшаһ бу вахт әрзиндә Давудун+, ҝөрүҹү Ҹадын+ вә Натан+ пејғәмбәрин әмр етдији кими, лавилиләри әлләриндә синҹ, телли аләтләр вә чәнҝ Јеһованын евиндә гојмушду.+ Бу әмри Јеһова пејғәмбәрләри васитәсилә вермишди. 26  Беләҹә, лавилиләр әлләриндә Давудун аләтләри, каһинләр әлләриндә кәрәнај орада дурмушду.+ 27  Һизгијјә әмр етди ки, гурбанҝаһда јандырма гурбанлары тәгдим етсинләр.+ Јандырма гурбанларыны тәгдим етмәјә башлајанда Јеһоваја мәзмур охумаға вә Исраил падшаһы Давудун аләтләринин сәдасы алтында кәрәнај чалмаға башладылар. 28  Мәзмур охунан вә кәрәнај чалынан вахт бүтүн иҹма тәзим едирди. Бу, јандырма гурбанлары тәгдим олунуб гуртаранадәк давам етди. 29  Јандырма гурбаныны тәгдим едиб гуртаран кими падшаһ вә онун јанында оланлар баш әјиб сәҹдә гылдылар. 30  Һизгијјә падшаһ вә башчылар лавилиләрә Давудун вә ҝөрүҹү Асәфин мәзмурлары+ илә Јеһованы мәдһ етмәји бујурдулар. Лавилиләр севинҹлә Аллаһы мәдһ етдиләр, баш әјиб сәҹдә гылдылар. 31  Сонра Һизгијјә деди: «Инди ки Јеһоваја хидмәт етмәк үчүн пакланмысыныз, ҝәлин Јеһованын евиндә гурбанлар вә шүкран гурбанлары тәгдим един». Иҹма гурбанлар вә шүкран гурбанлары ҝәтирмәјә башлады. Һәмчинин үрәји истәјән һәр кәс јандырма гурбанлары да ҝәтирди.+ 32  Иҹма јандырма гурбаны олараг 70 гарамал, 100 гоч, 200 еркәк тоғлу (бунлар Јеһоваја тәгдим олунан јандырма гурбанлары иди),+ 33  мүгәддәс тәгдимәләр олараг 600 гарамал, 3000 гојун ҝәтирди. 34  Амма јандырма гурбанлары кими ҝәтирилән һејванлары сојмаг үчүн кифајәт гәдәр каһин јох иди. Иш гуртарана вә каһинләр пакланана гәдәр+ гардашлары лавилиләр онлара көмәк етдиләр.+ Чүнки лавилиләр пакланмаг мәсәләсинә каһинләрдән ҹидди јанашырдылар. 35  Һәм дә јандырма гурбанлары+, үнсијјәт гурбанларынын пији+, јандырма гурбаны илә ҝәтирилән шәраб тәгдимәләри+ чох иди. Беләҹә, Јеһованын евиндә хидмәт јенидән иҹра олунмаға башлады. 36  Һизгијјә вә бүтүн халг Аллаһын халг үчүн етдији ишләрә ҝөрә севинди.+ Чүнки бүтүн бунлар чох тез бир заманда баш верди.

Һашијәләр