Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Салнамәләр 25:1—28

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јәһуда падшаһы Амисај (1—4)

  • Әдумла мүһарибә (5—13)

  • Амисај бүтпәрәстлик јолуна дүшүр (14—16)

  • Исраил падшаһы Јуәслә мүһарибә (17—24)

  • Амисајын өлүмү (25—28)

25  Амисај ијирми беш јашында тахта чыхды вә ијирми доггуз ил Јерусәлимдә һакимијјәт сүрдү. Онун анасы јерусәлимли Јәһуәддән иди.+  Амисај Јеһованын бәјәндији ишләри ҝөрүрдү, амма буну сидги-үрәкдән етмирди.  Һакимијјәт әлиндә мөһкәмләнән кими Амисај атасы падшаһы гәтлә јетирән әјанлары өлдүрдү.+  Амма гатилләрин оғулларыны өлдүрмәди. Төвратда*, Мусанын китабында јазыланлара ујғун давранды. Орада Јеһова бујурмушду: «Ата өвладына ҝөрә, өвлад да атасына ҝөрә өлмәмәлидир. Һәр кәс өз ҝүнаһына ҝөрә өлмәлидир».+  Амисај јәһудалылары бир јерә топлады. О, јәһудалылары, бинјаминлиләри минбашыларын вә јүзбашыларын башчылығы алтында нәсилләринә ҝөрә дүздү.+ Ијирми вә бундан јухары јашда оланлары сијаһыја алды.+ Дөјүшә габил, низә вә галхан дашыјан, тәлим алмыш дөјүшчүләрин сајы 300 000 нәфәр олду.  Сонра о, 100 талант* ҝүмүш вериб Исраилдән 100 000 нәфәр иҝид дөјүшчү тутду.  Бир Аллаһ адамы онун јанына ҝәлиб деди: «Еј падшаһ, гој Исраил ордусу сәнинлә ҝетмәсин.+ Јеһова Исраили, әфраимлиләри тәрк едиб.  Өзүн тәк ҝет. Ҹәсур ол, дөјүшә атыл. Јохса Аллаһ сәни дүшмәнләринә тәслим едәр. Аллаһ сәнә көмәк дә едә биләр,+ дүшмәнә тәслим дә едә биләр».  Онда Амисај Аллаһ адамына деди: «Бәс Исраил дөјүшчүләринә вердијим 100 талант неҹә олсун?» Аллаһ адамы деди: «Аллаһ сәнә ондан да артығыны верә биләр».+ 10  Амисај Әфраимдән онун јанына ҝәлмиш гошуну ҝеријә, өз мәмләкәтинә ҝөндәрди. Онлар Јәһудаја бәрк һирсләндиләр, гызғын гәзәблә өз мәмләкәтләринә гајытдылар. 11  Амисај ҹәсарәтини топлајыб гошунларыны Дуз вадисинә+ апарды. О, 10 000 саирлини+ гырды. 12  Јәһудалылар 10 000 нәфәри дири-дири әлә кечирдиләр. Онлары учурумун кәнарына ҝәтириб ашағы атдылар. Һамысы тикә-парча олду. 13  Бу арада Амисајын дөјүшә апармајыб ҝери ҝөндәрдији гошун+ Сәмәријјәдән+ Бејт-Һуруна+ гәдәр бүтүн Јәһуда шәһәрләринә басгын етди. Онлар 3000 нәфәри өлдүрдүләр вә чохлу гәнимәт әлә кечирдиләр. 14  Амисај әдумиләри гырыб гајыданда саирлиләрин аллаһларыны ҝәтириб өз аллаһы етди.+ Гаршыларында баш әјиб онлара гурбан түстүсү тәгдим етди. 15  Јеһова Амисаја бәрк гәзәбләнди. Онун јанына пејғәмбәр ҝөндәрди. Пејғәмбәр она деди: «Өз халгыны сәнин әлиндән гуртара билмәјән аллаһлара нијә баш әјдин?»+ 16  Падшаһ онун сөзүнү ағзында гојуб деди: «Мәҝәр сәни падшаһын мәсләһәтчиси гојублар?+ Өлмәк истәмирсәнсә, кәс сәсини!»+ Пејғәмбәр ҹавабында: «Бирҹә буну билирәм ки, бу әмәлинә ҝөрә, мәнә гулаг асмадығына ҝөрә Аллаһ сәни мәһв етмәји гәт едиб»+, — деди вә сусду. 17  Јәһуда падшаһы Амисај мәсләһәтчиләри илә мәшвәрәт едәндән сонра Исраил падшаһы Јәһу оғлу Јәһәзин оғлу Јуәсә исмарыҹ ҝөндәрди: «Чых мејдана, дөјүшәк!»+ 18  Исраил падшаһы Јуәс Јәһуда падшаһы Амисаја ҹаваб верди: «Ливанда гангал сидр ағаҹына хәбәр ҝөндәрди: “Гызыны оғлума вер”. Амма бир чөл һејваны гангалы тапдалајыб кечди. 19  Сән дејирсән: “Мән Әдуму дармадағын етмишәм”.+ Она ҝөрә дә үрәјин гүрурланыб. Ҝет отур евиндә. Сәнә лазымдыр ки, башына бәла ачыб Јәһуданы да өзүнлә бәрабәр учурума сүрүкләјәсән?» 20  Амма Амисај гулаг асмады.+ Бу иш Аллаһдан иди ки, онлары дүшмән әлинә тәслим етсин,+ чүнки онлар Әдум аллаһларына сәҹдә едирдиләр.+ 21  Беләликлә, Исраил падшаһы Јуәс ҝәлди вә Јәһуда падшаһы Амисајла Јәһуданын Бејт-Шәмс+ шәһәриндә гаршылашды. 22  Јәһудалылар Исраилә мәғлуб олдулар. Һәр кәс өз евинә гачды. 23  Исраил падшаһы Јуәс Бејт-Шәмсдә Јәһуда падшаһы Јәһәз* оғлу Јуәсин оғлу Амисајы әсир ҝөтүрүб Јерусәлимә ҝәлди. Јуәс Әфраим дарвазасындан+ Күнҹ дарвазаја+ гәдәр Јерусәлим диварынын 400 гулаҹыны* учуртду. 24  О, Аллаһын мәбәдиндә Абид-Әдумун ихтијарында олан вә сарајын хәзинәсиндә олан бүтүн гызыл-ҝүмүшү вә әшјалары ҝөтүрүб+ әсирләрлә бирликдә Сәмәријјәјә апарды. 25  Јәһуда падшаһы Јуәс+ оғлу Амисај+ Исраил падшаһы Јәһәз оғлу Јуәсин өлүмүндән сонра он беш ил јашады.+ 26  Амисајын галан ишләри, илк ишләриндән сон ишләринә гәдәр һамысы Јәһуда вә Исраил падшаһларынын китабында јазылыб. 27  Амисај Јеһованын јолундан дөнәндән сонра Јерусәлимдә она гаршы суи-гәсд гурдулар.+ О, Лаһишә гачды. Амма далынҹа адамлар ҝөндәриб ону орада өлдүрдүләр. 28  Ҹәсәдини атларын үстүндә ҝәтириб Јәһуда шәһәриндә ата-бабаларынын јанында дәфн етдиләр.

Һашијәләр

Талант 34,2 кг-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Диҝәр ады Әһәзја.
Тәх. 178 м. Б14 әлавәсинә бах.