Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

2 Салнамәләр 19:1—11

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јәһу Јәһушафаты мәзәммәт едир (1—3)

  • Јәһушафатын ислаһатлары (4—11)

19  Јәһуда падшаһы Јәһушафат сағ-саламат Јерусәлимә, сарајына гајытды.+  Ҝөрүҹү Һәнани+ оғлу Јәһу+ Јәһушафат падшаһын гаршысына чыхыб деди: «Пис адама көмәк етмәклә,+ Јеһоваја нифрәт едәнләри севмәклә дүзҝүн иш ҝөрүрсән?+ Буна ҝөрә Јеһова сәнә гәзәбләниб.  Амма Аллаһ сәндә јахшы шејләр ҝөрүб.+ Сән өлкәни Ашера бүтләриндән тәмизләмисән, үрәјиндә Аллаһы ахтармағы гәт етмисән*».+  Јәһушафат Јерусәлимдә јашады. О, халгы ата-бабаларынын Аллаһы Јеһоваја тәрәф дөндәрмәк+ үчүн јенә дә Биир-Сәбадан Әфраим дағлыг бөлҝәсинәдәк+ бүтүн өлкәни ҝәзиб-долашды.  Бүтүн мәмләкәтдә, Јәһуданын гала-шәһәрләринин һәр бириндә һакимләр тәјин етди.+  О, һакимләрә деди: «Нә етдијинизә фикир верин, чүнки инсан үчүн јох, Јеһова үчүн һөкм чыхарырсыныз. Сиз һөкм чыхаранда О, сизинлә олаҹаг.+  Јеһовадан горхун.+ Нә етдијинизә фикир верин. Аллаһымыз Јеһовада һагсызлыг,+ тәрәфкешлик јохдур+, Ону сатын алмаг мүмкүн дејил».+  Јәһушафат Јерусәлимдә дә лавилиләрдән, каһинләрдән вә Исраилин нәсил башчыларындан бәзиләрини тәјин етди ки, Јеһованын өнүндә һаким кими хидмәт етсинләр вә Јерусәлим сакинләринин ишинә бахсынлар.+  Падшаһ онлара әмр етди: «Вәзифәнизи Јеһовадан горхараг, сәдагәтлә, сидги-үрәкдән јеринә јетирин. 10  Өз шәһәрләриндә јашајан гардашларыныз истәр ган төкүлмәси+ илә бағлы, истәр ганун, әмр, гајда, јахуд һөкмлә бағлы мәсәлә илә јаныныза ҝәләндә онлара хәбәрдарлыг един ки, Јеһованын гаршысында ҝүнаһ етмәсинләр. Јохса Аллаһын сизә вә гардашларыныза гәзәби тутар. Онлара хәбәрдарлыг един ки, ҝүнаһкар олмајасыныз. 11  Будур, Јеһованын ишләри үчүн бөјүк каһин Әмаријјә,+ падшаһын ишләри үчүн исә Јәһуда гәбиләсинин башчысы Исмајыл оғлу Зәбәдја сизә башчы олаҹаг. Лавилиләр сизин үчүн нәзарәтчи олаҹаглар. Ҹәсур олун, ишә башлајын. Гој Јеһова бу саваб ишинизи аванд етсин».+

Һашијәләр

Һәрфән: үрәјини Аллаһы ахтармаға һазырламысан.