Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Салнамәләр 15:1—19

МҮНДӘРИҸАТ

  • Асанын ислаһатлары (1—19)

15  Одид оғлу Әзријанын үзәринә Аллаһын руһу енди.  О, Асанын гаршысына чыхыб деди: «Еј Аса, јәһудалылар вә бинјаминлиләр, мәни динләјин! Нә гәдәр ки сиз Јеһова иләсиниз, О да сизинләдир.+ Ону ахтарсаныз, тапаҹагсыныз,+ јох әҝәр Ону тәрк етсәниз, О да сизи тәрк едәҹәк.+  Исраил узун мүддәт Аллаһдан, каһин нәсиһәтиндән, ганундан узаг олуб.+  Анҹаг онлар дар ҝүндә Исраилин Аллаһы Јеһоваја үз тутуб Ону ахтаранда О, Өзүнү онлара ашкар етмишди.+  О вахтлар јола чыхмаг горхулу иди, чүнки өлкәдә һәрҹ-мәрҹлик һөкм сүрүрдү.  Бир гөвм о бири гөвмү, бир шәһәр о бири шәһәри мәһв едирди, чүнки Аллаһ онларын башына ҹүрбәҹүр бәла ҝәтириб,+ онлары чашгынлыға салмышды.  Анҹаг сиз мөһкәм олун, руһдан дүшмәјин.+ Зәһмәтинизә ҝөрә мүкафат алаҹагсыныз».  Аса Әзријанын сөзләрини вә Одид пејғәмбәрин сөјләдији пејғәмбәрлији ешидәндә ҹәсарәтләнди, бүтүн Јәһуда вә Бинјамин торпағындан, Әфраим дағлыг бөлҝәсиндә әлә кечирдији шәһәрләрдән ијрәнҹ бүтләри јох етди.+ О, Јеһованын мәбәдинин гаршысындакы ејванын өнүндә јерләшән Јеһованын гурбанҝаһыны бәрпа етди.+  Бүтүн Јәһуда вә Бинјамин сакинләрини, Әфраим, Мәнәссә, Шәмун торпағындан ҝәлән јаделлиләри топлады.+ Јеһованын Аса илә олдуғуну ҝөрән чохлу сајда адам Исраилдән онун јанына ҝәлмишди. 10  Беләликлә, онлар Асанын һакимијјәтинин он бешинҹи илинин үчүнҹү ајында Јерусәлимә топлашдылар. 11  Һәмин ҝүн ҝәтирдикләри гәнимәтдән Јеһоваја 700 гарамал, 7000 гојун гурбан вердиләр. 12  Һәмчинин әһд етдиләр ки, ата-бабаларынын Аллаһы Јеһоваја бүтүн гәлбләри, бүтүн варлыглары илә ибадәт едәҹәкләр,+ 13  ким Исраилин Аллаһы Јеһоваја ибадәт етмәсә, бөјүк, кичик, гадын, киши, фәрги јохдур, һәр кәс өлдүрүләҹәк.+ 14  Беләликлә, онлар кәрәнај, шејпур сәдалары алтында севинҹ һарајлары илә, уҹа сәслә Јеһоваја анд ичдиләр. 15  Бүтүн Јәһуда бу анда ҝөрә севинирди. Чүнки онлар үрәкдән анд ичмишдиләр, Она ҹан-дилдән үз тутмушдулар, О да Өзүнү онлара ашкар етмишди.+ Јеһова бундан сонра да онлара һәр тәрәфдән динҹлик верирди.+ 16  Аса падшаһ нәнәси Мәкаһы+ мәликәликдән мәһрум етди, чүнки о, Ашераја ибадәт үчүн ијрәнҹ бүт дүзәлтмишди.+ Аса онун ијрәнҹ бүтүнү кәсиб парча-парча етди вә Гидрон вадисиндә јандырды.+ 17  Сәҹдәҝаһлар исә Исраилдән јох едилмәди.+ Бунунла белә, Асанын үрәји өмрү боју бүтүнлүклә Аллаһа бағлы галды.+ 18  О, өзүнүн вә атасынын Аллаһ үчүн ајырдығы шејләри — гызылы, ҝүмүшү, ҹүрбәҹүр әшјалары Аллаһын евинә ҝәтирди.+ 19  Асанын һакимијјәтинин отуз бешинҹи илинәдәк мүһарибә олмады.+

Һашијәләр