Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Салнамәләр 14:1—15

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әбијјанын өлүмү (1)

  • Јәһуда падшаһы Аса (2—8)

  • Аса бир милјонлуг һәбәш ордусуну мәғлуб едир (9—15)

14  Әбијја ата-бабаларына говушду, ону Давуд шәһәриндә+ дәфн етдиләр. Онун јеринә оғлу Аса тахта чыхды. Асанын һакимијјәти дөврүндә он ил өлкәдә әмин-аманлыг олду.  Аса Аллаһы Јеһованын ҝөзүндә јахшы, мәгбул ишләр ҝөрүрдү.  О, јад аллаһларын гурбанҝаһларыны+, сәҹдәҝаһлары өлкәдән јох етди, дик дашлары* парча-парча етди,+ Ашера бүтләрини* кәсди.+  Јәһудалылара ата-бабаларынын Аллаһы Јеһоваја ибадәт етмәји, Онун Ганунуна, әмрләринә әмәл етмәји бујурду.  О, Јәһуданын бүтүн шәһәрләриндән сәҹдәҝаһлары, бухур гурбанҝаһларыны јох етди.+ Онун һакимијјәти заманы сәлтәнәтдә әмин-аманлыг һөкм сүрүрдү.  Аса Јәһудада гала-шәһәрләр тикди,+ чүнки о илләрдә өлкәдә әмин-аманлыг иди. Јеһова она динҹлик вердији үчүн һеч ким онунла мүһарибә етмирди.+  Аса јәһудалылара деди: «Ҝәлин бу шәһәрләри инша едәк, әтрафына дивар чәкәк, бүрҹләр+ тикәк, ҹәфтәли дарвазалар гојаг. Һазырда өлкә бизимдир, чүнки биз Аллаһымыз Јеһоваја ибадәт едирик. Биз Она ибадәт етдијимиз үчүн О, һәр тәрәфдән бизә динҹлик вериб». Беләҹә, онлар уғурла шәһәрләри инша етдиләр.+  Асанын ордусунда јәһудалылардан бөјүк галхан вә низә илә силаһланмыш 300 000 дөјүшчү, бинјаминлиләрдән кичик галхан вә ох-каманла силаһланмыш 280 000 иҝид дөјүшчү вар иди.+  Сонралар һәбәш Зараһ 1 000 000 нәфәрлик орду вә 300 ҹәнҝ арабасы илә онлара гаршы јүрүш етди.+ О, Мәраша+ чатанда 10  Аса онун гаршысына чыхды вә гошунуну Мәрашда јерләшән Зефат вадисиндә дүздү. 11  Аса Аллаһы Јеһованы чағырыб+ деди: «Јеһова, Сәнин үчүн фәрг етмәз, Сән ҝүҹлүнүн дә, ҝүҹсүзүн дә дадына чатырсан.+ Јетиш дадымыза, еј Аллаһымыз Јеһова! Биз Сәнә архаланырыг+, бу издиһамын габағына Сәнин адынла чыхмышыг.+ Јеһова, Сәнсән бизим Аллаһымыз! Гојма фани инсан Сәнә үстүн ҝәлсин».+ 12  Јеһова һәбәшләри Асанын вә јәһудалыларын өнүндә мәғлуб етди. Һәбәшләр дөјүш мејданындан гачдылар.+ 13  Асанын ордусу Гәрарадәк+ онлары тәгиб етди. Һәбәшләрин һамысы гырылды, бир нәфәр дә сағ галмады. Јеһованын көмәјилә Асанын ордусу һәбәшләри гырыб-чатды. Јәһудалылар чохлу гәнимәт әлә кечирдиләр. 14  Һәмчинин онлар Гәрар әтрафындакы бүтүн шәһәрләри дармадағын етдиләр. Чүнки оранын ҹамаатыны Јеһованын вәһми басмышды. Јәһудалылар бу шәһәрләри талан етдиләр. Орада чохлу гәнимәт вар иди. 15  Онлар чобанларын чадырларына да һүҹум етдиләр вә чохлу сајда гојун-гузу, дәвә әлә кечирдиләр. Сонра Јерусәлимә гајытдылар.

Һашијәләр

Бу дашлар бүтпәрәстликдә ситајиш мәгсәдилә истифадә олунурду.