Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Падшаһлар 22:1—20

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јәһуда падшаһы Јушијјә (1, 2)

  • Мәбәдин тәмири үзрә ҝөстәришләр (3—7)

  • Төврат китабынын тапылмасы (8—13)

  • Һүлда бәла барәдә хәбәр верир (14—20)

22  Јушијјә+ тахта чыханда сәккиз јашында иди вә отуз бир ил Јерусәлимдә һакимијјәт сүрдү.+ Онун анасы бозгатлы+ Адајын гызы Јәдда иди.  О, Јеһованын бәјәндији ишләри ҝөрүб әҹдады Давудун јолу илә ҝетди,+ ондан саға, сола дөнмәди.  Јушијјә падшаһ һакимијјәтинин он сәккизинҹи илиндә Мәшуллам оғлу Әзлијаһын оғлу катиб Шафаны Јеһованын мәбәдинә ҝөндәриб деди:+  «Баш каһин Хилгијјәнин+ јанына ҝедин, гој о, гапы кешикчиләринин халгдан јығдығы, Јеһованын мәбәдинә ҝәтирилән пулу топласын.+  Пулу Јеһованын мәбәдиндәки ишләрә нәзарәт едәнләрә версинләр. Онлар да Јеһованын мәбәдинин учуг-сөкүјүнү тәмир едән ишчиләрә,+  јәни сәнәткарлара, усталара, бәнналара версинләр. Онлар мәбәди тәмир етмәк үчүн тирләр вә јонулмуш дашлар алсынлар.+  Лакин вердијиниз пула ҝөрә онлардан һесабат истәмәјин, чүнки онлар етибарлы адамлардыр».+  Баш каһин Хилгијјә катиб Шафана+ деди: «Јеһованын мәбәдиндә Төврат китабыны*+ тапмышам». Хилгијјә китабы Шафана верди, о да охумаға башлады.+  Катиб Шафан падшаһын јанына ҝәлиб деди: «Гулларын мәбәддәки сандығы бошалдыб пуллары Јеһованын мәбәдиндәки ишләрә нәзарәт едәнләрә вердиләр».+ 10  Ардынҹа деди: «Каһин Хилгијјә мәнә бир китаб+ верди». Шафан китабы падшаһын һүзурунда охумаға башлады. 11  Падшаһ Төвратда јазыланлары ешидәндә јахасыны ҹырды.+ 12  Каһин Хилгијјәјә, Шафан оғлу Әхигәмә+, Микај оғлу Аһбура, катиб Шафана вә өз гуллугчусу Әсјаһа бујурду: 13  «Ҝедин мәним үчүн, халг үчүн, Јәһуда үчүн Јеһоваја мүраҹиәт един, өјрәнин ҝөрүн тапылмыш бу китабда јазылан сөзләр нә демәкдир. Ата-бабаларымыз бу китабдакы сөзләрә итаәт етмәјибләр, бизим үчүн јазыланлара риајәт етмәјибләр, буна ҝөрә Јеһова бизә чох гәзәбләниб».+ 14  Каһин Хилгијјә, Әхигәм, Аһбур, Шафан, Әсјаһ гадын пејғәмбәр+ Һүлданын јанына ҝетдиләр. О, Хархас оғлу Тигванын оғлунун, палтарлара бахан Сәллумун арвады иди вә Јерусәлимин икинҹи мәһәлләсиндә јашајырды. Онлар орада онунла данышдылар.+ 15  Гадын деди: «Исраилин Аллаһы Јеһова дејир: “Сизи Мәнә мүраҹиәт етмәјә ҝөндәрән адама сөјләјин ки, 16  Јеһова белә дејир: “Мән бу јерин, онун сакинләринин башына бәла ҝәтирәҹәјәм. Јәһуда падшаһынын китабда охудуғу+ һәр кәлмә ҝерчәкләшәҹәк. 17  Чүнки онлар Мәни тәрк едибләр. Башга аллаһлар+ үчүн гурбанлар јандырыр, әлләринин иши илә Мәни тәһгир едирләр.+ Бу јерә гаршы гәзәбим аловланаҹаг, сөнмәјәҹәк!”+ 18  Лакин сизи Јеһоваја мүраҹиәт етмәјә ҝөндәрән Јәһуда падшаһына дејин ки, ешитдији сөзләрә ҝәлинҹә, Исраилин Аллаһы Јеһова белә дејир: 19  “Сән ки бу јерлә сакинләринин бәла вә ләнәт һәдәфи олаҹагларыны дедијими ешидәндә үрәјин сызлады, өзүнү Мәним, Јеһованын өнүндә ашағы тутдун,+ јаханы ҹырыб+ һүзурумда ағладын, Мән дә сәни ешитдим, — Јеһова белә бәјан едир. — 20  Буна ҝөрә дә сәни әҹдадларына говушдураҹағам*, сүлһ ичиндә гәбрә ҝедәҹәксән, бу јерә ҝәтирәҹәјим бәланы ҝөзләрин ҝөрмәјәҹәк”». Онлар ҝәлиб бу ҹавабы падшаһа билдирдиләр.

Һашијәләр

Ибраниләрдә өлүмү бәдии диллә тәсвир едән ифадә.