Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Падшаһлар 20:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Һизгијјәнин хәстәликдән сағалмасы (1—11)

  • Бабил елчиләри (12—19)

  • Һизгијјәнин өлүмү (20, 21)

20  О вахт Һизгијјә хәстәләниб өлүм јатағына дүшдү.+ Амуз оғлу Әшија пејғәмбәр онун јанына ҝәлиб деди: «Јеһова белә дејир: “Ев әһлинә вәсијјәтини елә, чүнки сағалмајаҹагсан, өләҹәксән”».+  О, үзүнү дивара чевириб Јеһоваја дуа етди:  «Јеһова, јалварырам, нә олар, јадына сал, мән неҹә өнүндә сидги-үрәклә, сәдагәтлә јеримишәм, Сәнә мәгбул ишләр ҝөрмүшәм».+ Һизгијјә аҹы-аҹы ағлады.  Әшија сарајын орта һәјәтинә чатмамыш Јеһованын сөзү она назил олду:+  «Гајыт, халгымын һөкмдары Һизгијјәјә де ки, әҹдадын Давудун Аллаһы Јеһова белә дејир: “Дуаны ешитдим. Ҝөз јашларыны ҝөрдүм.+ Сәнә шәфа верәҹәјәм.+ Үчүнҹү ҝүн Јеһованын мәбәдинә ҝедәҹәксән.+  Өмрүнү он беш ил артыраҹағам. Сәни дә, бу шәһәри дә Ашшур падшаһынын әлиндән гуртараҹағам.+ Өз адым наминә вә гулум Давудун хатиринә бу шәһәри горујаҹағам”».+  Әшија деди: «Әнҹир лавашанасы ҝәтирин». Лавашананы ҝәтириб чибанын үстүнә гојдулар. Һизгијјә јаваш-јаваш сағалды.+  Һизгијјә Әшијадан сорушмушду: «Јеһованын мәни сағалдаҹағына, үчүнҹү ҝүн Јеһованын мәбәдинә ҝедәҹәјимә әламәт+ нә олаҹаг?»  Әшија демишди: «Јеһова дедији сөзү јеринә јетирәҹәк. Јеһова сәнә бу әламәти верир: неҹә истәјирсән, көлҝә пилләкәнин* үстү илә он пиллә габаға ҝетсин, јохса он пиллә дала?»+ 10  Һизгијјә деди: «Көлҝәнин он пиллә габаға ҝәлмәси он пиллә дала ҝетмәсиндән асандыр». 11  Әшија пејғәмбәр Јеһоваја дуа етди. Аллаһ Әһәз пилләкәнинин пилләләринә дүшмүш көлҝәни он пиллә дала апарды.+ 12  Бабил падшаһы Баладан оғлу Бәрдах-Баладан Һизгијјәнин хәстәләндијини ешидиб она мәктублар вә һәдијјәләр ҝөндәрди.+ 13  Һизгијјә елчиләрә хошҝәлдин еләди, бүтүн хәзинәсини+ — гызыл-ҝүмүшү, балзамы, башга баһалы јағлары, ҹәббәханасыны вә хәзинәсиндә олан һәр шеји онлара ҝөстәрди. Евиндә вә бүтүн сәлтәнәтиндә елә шеј галмады ки, онлара ҝөстәрмәсин. 14  Әшија пејғәмбәр Һизгијјә падшаһын јанына ҝәлиб сорушду: «Бу адамлар һарадан ҝәлмишдиләр? Нә дедиләр?» Һизгијјә деди: «Узаг дијардан, Бабилдән ҝәлмишдиләр».+ 15  Әшија сорушду: «Сарајында нәләри ҝөрдүләр?» Һизгијјә деди: «Һәр шеји. Хәзинәмдә онлара ҝөстәрмәдијим шеј галмады». 16  Әшија деди: «Јеһованын сөзүнү динлә.+ 17  “Елә ҝүн ҝәләҹәк ки, сарајындакы һәр шеји, ата-бабаларынын бу ҝүнә гәдәр јығдығы нә варса, һамысыны Бабилә апараҹаглар.+ Һеч нә галмајаҹаг, — дејир Јеһова. — 18  Сәндән төрәјәҹәк оғулларынын да бәзиләрини апараҹаглар.+ Онлар Бабил падшаһынын сарајында сарај мәмуру олаҹаглар”».+ 19  Һизгијјә Әшијаја деди: «Јеһованын дедији бу сөз һагдыр».+ Сонра әлавә етди: «Тәки мәним дөврүмдә сүлһ, әмин-аманлыг олсун».+ 20  Һизгијјәнин галан ишләри, бүтүн гүдрәтли ишләри, чарһовуз+, су кәмәри тикиб шәһәрә су чәкмәси+ Јәһуда падшаһларынын тарихи китабында јазылмышдыр. 21  Һизгијјә ата-бабаларына говушду.+ Оғлу Мәнәссә+ онун јеринә тахта чыхды.+

Һашијәләр

Еһтимал ки, бу пилләкәндән ҝүнәш сааты кими истифадә олунурду.