Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Падшаһлар 14:1—29

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јәһуда падшаһы Амисај (1—6)

  • Әдум вә Исраиллә мүһарибә (7—14)

  • Исраил падшаһы Јуәсин өлүмү (15, 16)

  • Амисајын өлүмү (17—22)

  • Исраил падшаһы ЫЫ Әрубам (23—29)

14  Исраил падшаһы Јәһәз оғлу Јуәсин һакимијјәтинин икинҹи илиндә+ Јуәс оғлу Амисај Јәһуданын падшаһы олду.  О, ијирми беш јашында тахта чыхды вә ијирми доггуз ил Јерусәлимдә һакимијјәт сүрдү. Онун анасы јерусәлимли Јәһуәддин иди.+  Амисај Јеһованын бәјәндији ишләри ҝөрүрдү, амма әҹдады Давуд кими дејилди.+ О, атасы Јуәсин јолу илә ҝетди.+  Сәҹдәҝаһлар јох едилмәмишди,+ халг һәлә дә сәҹдәҝаһларда гурбан ҝәтирир, гурбан түстүсү тәгдим едирди.+  Һакимијјәт әлиндә мөһкәмләнән кими Амисај атасы падшаһы гәтлә јетирән әјанлары өлдүрдү.+  Амма гатилләрин оғулларыны өлдүрмәди. Чүнки Мусанын Төвратында* Јеһова бујурмушду: «Ата өвладына ҝөрә, өвлад да атасына ҝөрә өлдүрүлмәмәлидир. Һәр кәс өз ҝүнаһына ҝөрә өлдүрүлмәлидир».+  Амисај Дуз вадисиндәки дөјүшдә 10 000 әдумини гырды+ вә Селаны алыб адыны Југтил гојду.+ Оранын ады бу ҝүнәдәк беләдир.  Амисај Исраил падшаһы Јәһу оғлу Јәһәзин оғлу Јуәсә гасидләр ҝөндәриб деди: «Чых мејдана, дөјүшәк!»+  Исраил падшаһы Јуәс Јәһуда падшаһы Амисаја ҹаваб верди: «Ливанда гангал сидр ағаҹына хәбәр ҝөндәрди: “Гызыны оғлума вер”. Амма бир чөл һејваны гангалы тапдалајыб кечди. 10  Дүздүр, сән Әдуму дармадағын етмисән.+ Она ҝөрә дә үрәјин гүрурланыб. Ҝет отур евиндә гәләбәнә севин. Сәнә лазымдыр ки, башына бәла ачыб Јәһуданы да өзүнлә бәрабәр учурума сүрүкләјәсән?» 11  Амма Амисај гулаг асмады.+ Исраил падшаһы Јуәс ҝәлди вә Јәһуда падшаһы Амисајла Јәһуданын Бејт-Шәмс+ шәһәриндә гаршылашды.+ 12  Јәһудалылар Исраилә мәғлуб олдулар. Һәр кәс өз евинә гачды. 13  Исраил падшаһы Јуәс Бејт-Шәмсдә Јәһуда падшаһы Әһәзја оғлу Јуәсин оғлу Амисајы әсир ҝөтүрүб Јерусәлимә ҝәлди. Јуәс Әфраим дарвазасындан+ Күнҹ дарвазаја+ гәдәр Јерусәлим диварынын 400 гулаҹыны* учуртду. 14  О, Јеһованын мәбәдиндә вә сарајын хәзинәсиндә олан бүтүн гызыл-ҝүмүшү вә әшјалары јығыб әсирләрлә бирликдә Сәмәријјәјә апарды. 15  Јуәсин галан ишләри, бүтүн етдикләри, гүдрәти вә Јәһуда падшаһы Амисајла дөјүшү Исраил падшаһларынын тарихи китабында јазылмышдыр. 16  Јуәс ата-бабаларына говушду вә Сәмәријјәдә Исраил падшаһларынын јанында дәфн едилди.+ Оғлу Әрубам*+ онун јеринә тахта чыхды. 17  Јәһуда падшаһы Јуәс оғлу Амисај+ Исраил падшаһы Јәһәз оғлу Јуәсин өлүмүндән сонра он беш ил јашады.+ 18  Амисајын галан ишләри Јәһуда падшаһларынын тарихи китабында јазылмышдыр. 19  Ахырда Јерусәлимдә она гаршы суи-гәсд гурдулар.+ О, Лаһишә гачды. Амма далынҹа адамлар ҝөндәриб ону орада өлдүрдүләр. 20  Ҹәсәдини атларын үстүндә ҝәтириб Јерусәлимдә, Давуд шәһәриндә ата-бабаларынын јанында дәфн етдиләр.+ 21  Јәһуда халгы он алты јашлы Әзријаны*+ атасы Амисајын јеринә тахта чыхартды.+ 22  Падшаһ ата-бабаларына говушандан сонра Әзрија Елаты+ Јәһудаја гајтарды вә бәрпа етди.+ 23  Јәһуда падшаһы Јуәс оғлу Амисајын һакимијјәтинин он бешинҹи илиндә Исраил падшаһы Јуәс оғлу Әрубам+ Сәмәријјәдә тахта чыхды вә гырх бир ил һакимијјәт сүрдү. 24  О, Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрүр, Нәбат оғлу Әрубамын Исраили сүрүкләдији ҝүнаһлардан+ дөнмүрдү. 25  О, Исраилин Аллаһы Јеһованын өз гулу ҹат-һәфәрли+ Амитај оғлу Јунус пејғәмбәр+ васитәсилә дедији кими, Ләбу-Һәмәсдән+ Әрәбә дәнизинәдәк*+ Исраилин сәрһәдләрини бәрпа етди. 26  Чүнки Јеһова Исраилин чәкдији ағыр зүлмү ҝөрмүшдү.+ Исраилин дадына јетишмәк үчүн бир кимсә, бир бичарә, бир заваллы белә, галмамышды. 27  Амма Јеһова вәд етмишди ки, Исраилин ады ҝөјләр алтындан силинмәјәҹәк.+ Она ҝөрә дә О, Јуәс оғлу Әрубамын әли илә Исраили гуртарды.+ 28  Әрубамын галан ишләри, бүтүн етдикләри, гүдрәти, неҹә дөјүшмәси, Дәмәшги+ вә Һәмәси+ Јәһуда илә Исраилин табелијинә салмасы Исраил падшаһларынын тарихи китабында јазылмышдыр. 29  Әрубам ата-бабаларына, Исраил падшаһларына говушду. Оғлу Зәкәријјә+ онун јеринә тахта чыхды.

Һашијәләр

Тәх. 178 м. 1 гулаҹ 44,5 см-ә бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
II Әрубам.
Мәнасы: Јеһова көмәк етди. 2Пд 15:13; 2См 26:1—23; Әш 6:1; Зк 14:5 ајәләриндә Үзијјә.
Шор дәниз, јәни Өлү дәниз.