Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Падшаһлар 12:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јәһуда падшаһы Јуәс (1—3)

  • Јуәс мәбәди тәмир едир (4—16)

  • Арамиләрин басгыны (17, 18)

  • Јуәс өлдүрүлүр (19—21)

12  Јуәс+ Јәһунун+ һакимијјәтинин једдинҹи илиндә тахта чыхды вә гырх ил Јерусәлимдә һакимијјәт сүрдү. Онун анасы биир-сәбалы Сибјә иди.+  Нә гәдәр ки Јәһјадај Јуәсә өјүд-нәсиһәт верирди, Јуәс Јеһованын бәјәндији ишләри ҝөрүрдү.  Лакин сәҹдәҝаһлар*+ јох едилмәди, халг һәлә дә сәҹдәҝаһларда гурбан ҝәтирир, гурбан түстүсү тәгдим едирди.  Јуәс каһинләрә деди: «Мүгәддәс тәгдимәләр үчүн Јеһованын мәбәдинә ҝәтирилән пуллары,+ јәни ҹан верҝисини,+ инсанын дәјәринә ҝөрә верилән пулу вә һәр кәсин үрәјинин сөвгү илә Јеһованын евинә ҝәтирдији пулу+ ҝөтүрүн.  Гој каһинләр таныдыглары ианәчиләрдән пулу шәхсән өзләри ҝөтүрсүнләр вә һәмин пулла мәбәдин учуг јерләрини тәмир еләсинләр».+  Јуәс падшаһын һакимијјәтинин ијирми үчүнҹү илиндә каһинләр һәлә дә мәбәди тәмир етмәмишдиләр.+  Јуәс падшаһ каһин Јәһјадајы+ вә башга каһинләри чағырыб деди: «Нә үчүн мәбәдин учугларыны тәмир етмирсиниз? Пулу евин бәрпасы үчүн хәрҹләмирсинизсә, ианәчиләрдән пул ҝөтүрмәјин».+  Каһинләр разылашдылар ки, даһа халгдан пул ҝөтүрмәсинләр вә мәбәдин тәмири үчүн мәсулијјәт дашымасынлар.  Каһин Јәһјадај бир сандыг+ ҝөтүрүб гапағында дәлик ачды вә гурбанҝаһын јанында, Јеһованын мәбәдинин ҝиришинин сағ тәрәфиндә гојду. Гапычы каһинләр Јеһованын евинә ҝәтирилән пуллары ора атырдылар.+ 10  Һәр дәфә сандыгда пул чохаланда падшаһын катиби вә баш каһин ҝәлиб Јеһованын евинә ҝәтирилән пулу јығыр вә сајырды.+ 11  Сајылан пулу Јеһованын евиндә ҝөрүлән ишин нәзарәтчиләринә тәһвил верирдиләр. Онлар да Јеһованын евиндә чалышан дүлҝәрләрин, усталарын, 12  бәнналарын, дашкәсәнләрин һаггыны өдәјир,+ Јеһованын мәбәдини тәмир етмәк үчүн тирләр, јонулмуш дашлар алыр, һәмчинин пулу мәбәдин башга тәмир ишләринә хәрҹләјирдиләр. 13  Јеһованын евинә ҝәтирилән пулдан Јеһованын еви үчүн ҝүмүш тешт, фитил маггашы, каса, кәрәнај+, диҝәр гызыл-ҝүмүш әшјалар дүзәлтмәјә истифадә едилмирди.+ 14  Пулу ишчиләрә верирдиләр, онлар да бу пулла Јеһованын евини тәмир едирдиләр. 15  Онлар ишчиләрә өдәмәк үчүн пулу тәһвил вердикләри адамлардан һесабат тәләб етмирдиләр, чүнки бу адамлар етибарлы идиләр.+ 16  Тәгсир гурбаны+ вә ҝүнаһ гурбаны үчүн олан пуллар исә Јеһованын евинә ҝәтирилмирди, бу пуллар каһинләрә мәхсус иди.+ 17  Һәмин вахт Арам падшаһы Һәзаил+ јүрүш едиб Ҹатла+ дөјүшдү вә ораны зәбт етди. Сонра Һәзаил Јерусәлимә үз тутду.+ 18  Онда Јәһуда падшаһы Јуәс ата-бабалары, сәләфләри Јәһуда падшаһлары Јәһушафатын, Јәһурамын, Әһәзјанын, еләҹә дә өзүнүн Аллаһ үчүн ајырдығы мүгәддәс тәгдимәләри, Јеһованын мәбәдиндәки вә сарајдакы хәзинәнин бүтүн гызылларыны јығыб Арам падшаһы Һәзаилә ҝөндәрди,+ о да Јерусәлимдән чәкилди. 19  Јуәсин галан ишләри, бүтүн етдикләри Јәһуда падшаһларынын тарихи китабында јазылмышдыр. 20  Онун әјанлары бирләшиб она гаршы суи-гәсд гурдулар+ вә Силлаја енән јолда, Тәпәдәки+ галада* ону өлдүрдүләр. 21  Ону өлдүрән әјанлар Шимат оғлу Јүзгәр вә Сомир оғлу Јәһузабад иди.+ Ону Давуд шәһәриндә дәфн етдиләр. Оғлу Амисај онун јеринә тахта чыхды.+

Һашијәләр

Һәрфән: јүксәкликләр.
Јахуд Бејт-Миллоһда.