Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Падшаһлар 11:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әтәлја тахт-таҹы әлә кечирир (1—3)

  • Јуәс хәлвәтҹә падшаһ гојулур (4—12)

  • Әтәлја өлдүрүлүр (13—16)

  • Јәһјадајын апардығы ислаһатлар (17—21)

11  Әһәзјанын анасы Әтәлја+ оғлунун өлдүјүнү+ ҝөрәндә галхыб бүтүн шаһ нәслини гырды.+  Анҹаг Јәһурам падшаһын гызы, Әһәзјанын баҹысы Јәһусәба өлүм һөкмү верилмиш шаһзадәләрин ичиндән Әһәзјанын оғлу Јуәси+ хәлвәтҹә гачыртды вә ону дајәси илә бирҝә ичәридәки јатаг отағында сахлады. Јуәси Әтәлјадан ҝизләтдиләр вә о сағ галды.  О, алты ил дајәсинин јанында Јеһованын мәбәдиндә ҝизләнди. Бүтүн бу вахт әрзиндә Әтәлја өлкәдә һөкмранлыг едирди.  Једдинҹи илдә Јәһјадај карјалы мүһафизәчиләрин вә сарај кешикчиләринин јүзбашыларыны+ чағыртдырыб онлары Јеһованын евиндә өз јанына топлады. Јеһованын евиндә онларла сазиш бағлајыб онлара анд ичдирди. Сонра шаһзадәни онлара ҝөстәриб+  тапшырыг верди: «Белә едәҹәксиниз: үчдә бириниз шәнбә ҝүнү нөвбәтчи олуб сарајы горујаҹаг,+  үчдә бириниз Тәмәл дарвазасынын јанында олаҹаг, үчдә бириниз дә сарај кешикчиләринин архасындакы дарвазада дураҹаг. Нөвбә илә сарајын кешијини чәкәҹәксиниз.  Шәнбә ҝүнү нөвбәдә олмајан ики бөлүјүнүз падшаһы горумаг үчүн Јеһованын евинин кешијини чәкәҹәк.  Һәр кәс әлиндә силаһ падшаһы әһатәјә алсын. Сәфләринизә ҝирән өлдүрүлсүн. Падшаһ һара ҝетсә, онун јанында олун».  Јүзбашылар+ һәр шеји каһин Јәһјадајын дедији кими етдиләр. Һәр бири шәнбә ҝүнү нөвбәдә олан вә нөвбәдә олмајан адамларыны ҝөтүрдү вә каһин Јәһјадајын јанына ҝәлди.+ 10  Каһин јүзбашылара Давуд падшаһын Јеһованын евиндәки низәләрини вә дәјирми галханларыны пајлады. 11  Сарај кешикчиләри+ әлләриндә силаһ сарајын сағ тәрәфиндән сол тәрәфинә гәдәр һәр јанда, гурбанҝаһын+ јанында, мәбәдин јанында, падшаһын дөврәсиндә өз јерләрини тутдулар. 12  Јәһјадај шаһзадәни+ бајыра чыхарды, таҹы вә Шәһадәти*+ онун башына гојду. Ону падшаһлыға мәсһ етдиләр. Әл чалыб: «Јашасын падшаһ!» — дедиләр.+ 13  Әтәлја гачан адамларын ајаг сәсини ешидәндә дәрһал Јеһованын евиндәки ҹамаатын јанына ҝәлди.+ 14  Ҝөрдү ки, адәтә ујғун олараг, падшаһ сүтунун јанында дуруб,+ башчылар вә кәрәнајчылар+ падшаһын јанындадыр. Өлкәнин бүтүн халгы севиниб кәрәнај чалырды. Онда Әтәлја јахасыны ҹырыб чығырды: «Хәјанәт! Хәјанәт!» 15  Каһин Јәһјадај гошуна башчылыг едән јүзбашылара+ әмр етди: «Ону сәфләрин арасындан чыхарын. Ким онун далынҹа ҝетсә, гылынҹдан кечирин!» Чүнки каһин демишди: «Ону Јеһованын евиндә өлдүрмәјин». 16  Әтәлјаны тутдулар вә атларын сараја+ ҝирдији јерә ҝәтириб өлдүрдүләр. 17  Јәһјадај Јеһова илә падшаһ вә халг арасында әһд кәсди+ ки, онлар бундан сонра да Јеһованын халгы олсунлар. О һәмчинин падшаһла халг арасында да әһд бағлады.+ 18  Бундан сонра бүтүн өлкә ҹамааты Баал бүтханасына ҝетди. Онун гурбанҝаһларыны дағытдылар,+ бүтләрини парча-парча етдиләр+ вә Баал каһини Маттаны гурбанҝаһларын гаршысында өлдүрдүләр.+ Каһин Јеһованын евинә нәзарәтчиләр тәјин етди.+ 19  Јеһованын евиндән чыхан падшаһы мүшајиәт етмәк үчүн каһин јүзбашылары+, карјалы мүһафизәчиләри, сарај кешикчиләрини+ вә бүтүн өлкә ҹамаатыны топлады. Онлар сарај кешикчиләринин дарвазасы јолу илә сараја ҝәлдиләр. Јуәс падшаһ тахтына отурду.+ 20  Өлкәнин бүтүн халгы севиниб-шадланырды. Шәһәрдә динҹлик бәргәрар олду, чүнки Әтәлјаны сарајда гылынҹдан кечириб өлдүрмүшдүләр. 21  Јуәс+ тахта чыханда једди јашында иди.+

Һашијәләр

Еһтимал ки, бу, Аллаһын ганунлары јазылмыш тумар иди.