Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Коринфлиләрә 9:1—15

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јардым һансы нијјәтлә едилмәлидир (1—15)

    • Аллаһ севинҹлә верәни севир (7)

9  О ки галды мүгәддәсләрә хидмәт мәсәләсинә,+ мәнҹә, бу һагда сизә јазмаға еһтијаҹ јохдур.  Чүнки һазыр олдуғунузу билирәм вә артыг бир илдир ки, Ахајјанын көмәјә һазыр олдуғуну дејиб македонијалыларын гаршысында өјүнүрәм. Сизин шөвгүнүз онларын әксәријјәтини һәвәсләндириб.  Бунунла белә, гардашлары јаныныза ҝөндәрирәм. Белә ки, сизинлә өјүнмәјимиз әбәс олмасын вә сиз, һәгигәтән дә, һазыр оласыныз, чүнки сизин һазыр олдуғунузу демишәм.  Ишдир, македонијалылар мәнимлә ҝәлиб сизин һазыр олмадығынызы ҝөрсәләр, онда сиз дә, биз дә бу архајынлығымыза ҝөрә хәҹаләтли оларыг.  Она ҝөрә дә лазым билдим ки, гардашлары габагҹадан јаныныза ҝәлмәјә вә даһа әввәл вәд етдијиниз сәхавәтли бәхшишләри һазырламаға тәшвиг едим. Бундан ајдын олаҹаг ки, һазырладығыныз бу бәхшиши мәҹбурән јох, әлиачыглыгла верирсиниз.  Буну да дејим ки, симиҹликлә әкән аз бичәр, сәхавәтлә әкән исә бол-бол бичәр.+  Гој һәр кәс үрәјиндә гәт етдији кими версин, көнүлсүз вә ја мәҹбури вермәсин,+ ахы Аллаһ ҝүләрүзлә верәни севир.+  Үстәлик, Аллаһ Өз лүтфүнү сизә бол-бол вермәјә гадирдир. Буна ҝөрә дә корлуг чәкмәјәҹәксиниз, һәр јахшы иши ҝөрмәк үчүн лазым олан шејләриниз бол олаҹаг.+  (Ахы јазылыб: «Сәхавәтлә пајлајыр, јохсуллара верир. Салеһлији әбәди дурар».+ 10  Әкәнә тохуму, јејәнә чөрәји боллуҹа верән Аллаһ сизә дә әкмәјә боллуҹа тохум верәҹәк вә сиздә салеһлик бәһрәсини чохалдаҹаг.) 11  Һәр саһәдә әлиачыг олмағыныз үчүн сизә һәр шејдә боллуҹа бәрәкәт верилир. Бу сәхавәтиниз бизим васитәмизлә Аллаһа шүкран ҝәтирир, 12  чүнки бу хидмәт мүгәддәсләрин еһтијаҹларыны там өдәмәклә+ јанашы, Аллаһа едилән шүкүрләрлә долуб-дашыр. 13  Бу јардым хидмәтинин вердији шәһадәти ҝөрәнләр Аллаһы мәдһ едирләр. Чүнки сиз Мәсиһ һаггында тәблиғ етдијиниз мүждәјә табе олдуғунузу ҝөстәрир, онлара вә һәр кәсә сәхавәтлә бәхшиш верирсиниз.+ 14  Онлар Аллаһын сизә ҝөстәрдији һәдсиз лүтфә ҝөрә сиздән өтрү ҝеҹә-ҝүндүз дуа едир, сизи севдикләрини билдирирләр. 15  Бу фүсункар әнам үчүн Аллаһа шүкүрләр олсун!

Һашијәләр