Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Коринфлиләрә 7:1—16

МҮНДӘРИҸАТ

  • Өзүмүзү мурдарлыгдан тәмизләјәк (1)

  • Булус коринфлиләрә ҝөрә севинир (2—4)

  • Титус јахшы хәбәр ҝәтирир (5—7)

  • Аллаһа мәгбул кәдәр вә төвбә (8—16)

7  Беләликлә, әзизләрим, бизә верилмиш вәдләрин+ мүгабилиндә ҝәлин ҹисми вә руһу мурдарлајан+ һәр шејдән өзүмүзү тәмизләјәк вә Аллаһ горхусу илә там мүгәддәслијә јетишәк.  Үрәјиниздә бизә јер верин.+ Бизим һеч кәсә пислијимиз дәјмәјиб, һеч кәси јолдан чыхармамышыг, һеч кәсдән өз мәнфәәтимиз үчүн истифадә етмәмишик.+  Бу сөзләр сизи мүһакимә етмәк үчүн дејил. Дедијим кими, јашасаг да, өлсәк дә, сиз һәмишә гәлбимиздә галаҹагсыныз.  Мән сизинлә ҹәсарәтлә даныша биләрәм. Сизинлә бөјүк фәхр дујурам. Үрәјим раһатдыр. Чәкдијимиз әзијјәтләрә бахмајараг, севинҹим ашыб-дашыр.+  Доғрусу, биз Македонијаја+ ҝәләндә раһатлыг тапмадыг, һәр тәрәфдән чәтинлик чәкдик: бајырда мүбаризә, дахилдә горху.  Лакин гәмҝинләрә тәскинлик верән Аллаһ+ бизә Титусун ҝәлиши илә тәсәлли верди.  Тәкҹә онун ҝәлиши јох, сиздән хатирҹәм олмасы да бизә тәскинлик ҝәтирди. О, бизә һәсрәтими чәкдијинизи, кәдәр ичиндә олдуғунузу вә мәнимлә үрәкдән марагландығынызы данышды. Бу мәни лап севиндирди.  Әҝәр мәктубум сизи кәдәрләндирдисә,+ буна һеч пешман дејиләм. Әввәлҹә пешман олдум (чүнки мәктубумдан кәдәрләндиниз, һәрчәнд бу кәдәр чох сүрмәди),  анҹаг инди севинирәм, она ҝөрә јох ки, сиз кәдәрләндиниз, хејр, бу кәдәрин сизи төвбәјә апардығы үчүн севинирәм. Чүнки сиз Аллаһа мәгбул тәрздә кәдәрләндиниз. Буна ҝөрә дә биздән һеч бир зәрәр ҝөрмәдиниз. 10  Аллаһа мәгбул кәдәр хиласа апаран төвбә һасил едир вә инсана пешманчылыг ҝәтирмир.+ Дүнјаја хас кәдәр исә өлүм һасил едир. 11  Инди ҝөрүн Аллаһа мәгбул кәдәр сизи неҹә һәрәкәтә ҝәтирди! Сиздә тәмизлик, һиддәт, Аллаһ горхусу, арзу, гејрәт вә ислаһ доғурду.+ Сиз бу мәсәләдә һәр ҹәһәтдән пак олдуғунузу ҝөстәрдиниз. 12  Мән о мәктубу сизә ҝүнаһ ишләјәндән+ өтрү, ја да һагсызлыға мәруз галан адамдан өтрү јазмамышдым. Мәгсәдим о иди ки, бизә итаәт етмәк гәтијјәтинизи Аллаһын гаршысында нүмајиш етдирәсиниз. 13  Бах бүтүн бунлар бизә тәсәлли ҝәтирди. Алдығымыз тәсәлли илә јанашы, бизи Титусун дујдуғу севинҹ дә шадландырды, чүнки сиз онун руһуну тәзәләдиниз. 14  Онун јанында сизинлә фәхр етмишәм, сиз дә мәним үзүмү ағ етдиниз. Сизә данышдығымыз шејләр һәгигәт олдуғу кими, Титусун јанында сизинлә фәхр етмәјимиз дә әбәс олмады. 15  Титус сизин итаәтинизи, ону неҹә бөјүк еһтирамла гәбул етдијинизи хатырлајанда сизә дујдуғу мәһәббәти бирә-беш артыр.+ 16  Мән дә севинирәм ки, һәр шејдә сиздән архајынам*.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: һәр ҹәһәтдән сизә ҝөрә руһлана биләрәм.