Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Коринфлиләрә 4:1—18

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мүждәнин нуру (1—6)

    • Имансызларын зеһни кордур (4)

  • Сахсы габларда сахланылан хәзинә (7—18)

4  Бизә ҝөстәрилән мәрһәмәт сајәсиндә белә бир хидмәтимиз вар. Буна ҝөрә дә биз руһдан дүшмүрүк.  Биз абырсыз ишләри, ҝизлиндә ҝөрүлән әмәлләри рәдд едир, һијләҝәрликлә һәрәкәт етмир, Аллаһын сөзүнү тәһриф етмирик,+ әксинә, инсанлара һәгигәти ачыб Аллаһын гаршысында һәр инсанын виҹданы үчүн јахшы өрнәк олуруг.+  Әҝәр тәблиғ етдијимиз мүждә өртүлүдүрсә, мәһв јолунда оланлар үчүн өртүлүдүр.  Бу дөврүн* аллаһы+ бу имансызларын зеһнини кор едиб+ ки, онлар Аллаһын бәнзәри олан Мәсиһ+ һаггындакы шанлы мүждәнин нуруну ҝөрмәсинләр.+  Биз тәблиғ едәндә өзүмүз һаггында јох, Мәсиһ Исанын Аға олдуғу, бизим дә онун хатиринә сизин гулунуз олдуғумуз барәсиндә тәблиғ едирик.  Чүнки Аллаһ белә бујуруб: «Гој зүлмәтдә ишыг парласын».+ Аллаһ үрәјимизә ишыг сачды+ вә үрәјимизи Мәсиһин үзү васитәсилә Өзү һаггындакы шанлы биликлә нурландырды.  Анҹаг бу хәзинәмиз+ она ҝөрә сахсы габларда+ сахланылыр ки, инсан ҝүҹүндән үстүн олан ҝүҹүн өзүмүздән јох, Аллаһдан ҝәлдији бәлли олсун.+  Бизи һәр тәрәфдән сыхышдырырлар, амма дивара дирәмәјибләр; чашгынлыг ичиндәјик, амма вәзијјәтимиз чыхылмаз дејил*;+  бизи тәгиб едирләр, амма тәк дејилик;+ бизи вуруб јерә сәрибләр, амма мәһв едилмәмишик.+ 10  Биз Исаја чәкдирилән изтираблары һәмишә бәдәнимиздә дашыјырыг+ ки, онун һәјаты бизим бәдәнимиздә тәзаһүр олунсун. 11  Бәли, Исанын һәјаты бизим фани бәдәнимиздә тәзаһүр олунсун дејә, сағ олан бизләр Исаја ҝөрә даима өлүмлә үз-үзә дуруруг.+ 12  Буна ҝөрә дә өлүм биздә, һәјат исә сиздә фәалијјәт ҝөстәрир. 13  Белә јазылыб: «Иман етдијим үчүн данышдым».+ Биз дә ејни иман руһуна саһиб олдуғумуз үчүн иман едиб данышырыг 14  вә билирик ки, Исаны дирилдән Аллаһ ону дирилтдији кими, бизи дә дирилдиб сизинлә бәрабәр онун һүзуруна ҝәтирәҹәк.+ 15  Бүтүн бунлар сизин үчүндүр. Тәки Аллаһын зәнҝин лүтфү даһа чох адамын шүкүр етмәси сајәсиндә даһа да бол олсун вә беләҹә, Аллаһ шәрәфләнсин.+ 16  Буна ҝөрә дә биз руһдан дүшмүрүк, заһирән солсаг да, дахилән ҝүнбәҝүн јениләширик. 17  Чүнки чәкдијимиз әзијјәтләр гысамүддәтли вә јүнҝүл олса да, бизә даһа мөһтәшәм вә әбәди ҹалал ҝәтирәҹәк.+ 18  Биз ҝөзүмүзү ҝөрүнән јох, ҝөрүнмәјән шејләрә дикмишик,+ чүнки ҝөрүнән шејләр мүвәггәти, ҝөрүнмәјән шејләр исә әбәдидир.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: үмидсиз галмамышыг.