Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Коринфлиләрә 2:1—17

МҮНДӘРИҸАТ

  • Булусун севинҹ ҝәтирмәк истәји (1—4)

  • Ҝүнаһкарын бағышланыб јығынҹагда бәрпа едилмәси (5—11)

  • Булус Троасда вә Македонијада (12, 13)

  • Хидмәт, зәфәр јүрүшү (14—17)

    • Биз Аллаһын сөзүнүн алверчиләри дејилик (17)

2  Белә гәрара ҝәлмишәм ки, ҝәлән дәфә јаныныза ҝәләндә сизә кәдәр ҝәтирмәјим.  Әҝәр мән сизи кәдәрләндирсәм, онда кәдәрә гәрг етдијим сизләрдән башга ким мәни севиндирәр?  О шејләри сизә она ҝөрә јазмышдым ки, јаныныза ҝәләндә мәни севиндирмәли олан инсанлара ҝөрә кәдәрләнмәјим, чүнки әминәм ки, мәни севиндирән шеј сизә дә ејни севинҹи бәхш едәҹәк.  Мән сизә чохлу әзаб, үрәк ағрысы вә ҝөз јашлары илә јаздым. Анҹаг сизи кәдәрләндирмәк үчүн јазмадым,+ әксинә, истәјирдим ки, сизи нә гәдәр севдијими биләсиниз.  Әҝәр кимсә кәдәрә сәбәб олубса,+ о, мәни јох, мүәјјән дәрәҹәдә сизин һамынызы кәдәрләндириб. Нә исә, бу барәдә чох данышмаг истәмирәм.  Әксәријјәтин мәзәммәти белә адама кифајәт едәр.  Буна ҝөрә дә инди сиз мәрһәмәт ҝөстәриб ону бағышлајын вә она тәсәлли верин+ ки, о, һәдсиз кәдәрә гәрг олмасын.+  Сиздән риҹа едирәм, ону севдијинизә инандырын.+  Мән һәм дә она ҝөрә јазырам ки, һәр мәсәләдә итаәткар олуб-олмадығынызы дәгигләшдирә билим. 10  Кимин сәһвини бағышлајырсынызса, мән дә ону бағышлајырам. Мән дә һансыса сәһви бағышламышамса (әҝәр бағышламышамса), буну Мәсиһин өнүндә сиздән өтрү етмишәм ки, 11  Шејтанын торуна дүшмәјәк,+ ахы биз онун фәндләриндән бихәбәр дејилик.+ 12  Мән Мәсиһ һаггындакы мүждәни бәјан етмәкдән өтрү Троаса ҝәләндә+ мәним гаршымда Ағаја хидмәтдә гапы ачылды. 13  Гардашым Титусу+ тапмадығым үчүн үрәјим нараһат иди. Одур ки, шаҝирдләрлә видалашыб Македонијаја+ јола дүшдүм. 14  Бизи һәмишә Мәсиһлә бирликдә зәфәр јүрүшүндә апаран вә Өзү һаггындакы әтир сачан билији бизим васитәмизлә һәр јердә јајан Аллаһа шүкүрләр олсун! 15  Чүнки биз һәм хилас, һәм дә мәһв јолунда оланлар арасында Аллаһ үчүн Мәсиһин хош әтријик. 16  Бу әтир сонунҹулар үчүн өлүмә апаран әтир,+ биринҹиләр үчүнсә һәјата апаран әтирдир. Бу хидмәтә ким јарарлыдыр? 17  Биз! Чүнки биз бир чохлары кими, Аллаһын сөзүнүн+ алверчиләри дејилик. Аллаһын өнүндә Онун елчиләри кими, Мәсиһин шаҝирди кими тәмиз нијјәтлә данышырыг.

Һашијәләр