Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Коринфлиләрә 13:1—14

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јекун хәбәрдарлыглар вә нәсиһәтләр (1—14)

    • «Иман јолунда олуб-олмадығынызы даима јохлајын» (5)

    • Дүшүнҹәнизи дүзәлдин; һәмфикир олун (11)

13  Артыг үчүнҹү дәфәдир, јаныныза ҝәлмәјә һазырлашырам. «Һәр иддиа ики, ја да үч шаһидин дили илә тәсдиг олунмалыдыр».+  Инди сиздән узагда олсам да, елә билин ки, јаныныза икинҹи ҝәлишимдир. Әввәлләр ҝүнаһ ишләмиш адамлары вә башгаларыны габагҹадан хәбәрдар едирәм: әҝәр јенә ҝәлсәм, рәһм етмәјәҹәјәм.  Чүнки сиз Мәсиһин мәним васитәмлә данышыб-данышмадығына сүбут ахтарырсыныз. Мәсиһ сизинлә рәфтарда зәиф дејил, әксинә, гүдрәтлидир.  Дүздүр, о, зәиф икән дирәкдә едам едилди, лакин Аллаһын ҝүҹү сајәсиндә инди сағдыр.+ Мәсиһ о вахт зәиф олдуғу кими, биз дә инди зәифик, лакин Аллаһын сиздә фәалијјәт ҝөстәрән ҝүҹү сајәсиндә+ онунла бирликдә јашајаҹағыг.+  Иман јолунда олуб-олмадығынызы даима јохлајын, өзүнүзү сынајын.+ Јохса Иса Мәсиһин сизинлә вәһдәтдә олдуғуну дәрк етмирсиниз? Әлбәттә, әҝәр Аллаһын рәғбәтини итирмәмисинизсә.  Үмидварам ки, Аллаһын биздән разы олдуғуну баша дүшәҹәксиниз.  Аллаһдан диләјирик ки, сиз сәһв етмәјәсиниз. Бизим үчүн әсас шеј башгаларынын рәғбәтини газанмаг дејил. Диләјимиз одур ки, башгаларынын јанында гијмәтимиз олмаса да, сиз дүзҝүн давранасыныз.  Биз һәгигәтин әлејһинә һеч нә едә билмәрик, нә етсәк, һәгигәтин хејринә едә биләрик.  Биз зәиф, сиз исә ҝүҹлү оланда һәмишә севинирик вә дуа едирик ки, лазым олан саһәләрдә дүзәләсиниз. 10  Буна ҝөрә дә бунлары сиздән узагда оларкән јазырам ки, јаныныза ҝәләндә Ағанын мәнә вердији ихтијардан истифадә едиб сизинлә сәрт давранмајым. Ахы о, мәнә сизи јыхмаг јох, мөһкәмләндирмәк сәлаһијјәти вериб.+ 11  Нәһајәт, гардашлар, бундан сонра да севинин, дүзәлмәјә чалышын, сизә верилән тәсәллини гијмәтләндирин,+ һәмфикир олун,+ аранызда меһрибанлыг олсун.+ Онда мәһәббәт вә сүлһ Аллаһы+ сизинлә олаҹаг. 12  Бир-биринизи саф өпүшлә саламлајын. 13  Бүтүн мүгәддәсләр сизә саламларыны ҝөндәрирләр. 14  Ағамыз Иса Мәсиһин лүтфү, Аллаһын мәһәббәти вә алдығымыз мүгәддәс руһ һамыныза јар олсун.

Һашијәләр