Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Коринфлиләрә 10:1—18

МҮНДӘРИҸАТ

  • Булус хидмәтини мүдафиә едир (1—18)

    • Биз инсан силаһлары илә дөјүшмүрүк (4, 5)

10  Дејиләнләрә ҝөрә, аранызда оларкән ҝөзә чарпмајан,+ узагда икән сизинлә ҹәсарәтли олан+ мән Булус, Мәсиһин һәлимлији+ вә хејирхаһлығы илә сизә јалварырам.  Риҹа едирәм, елә давранын ки, јаныныза ҝәләндә ади инсан кими һәрәкәт етдијимизи һесаб едән бәзиләринә гаршы, фикирләшдијим кими, сәрт өлчү ҝөтүрмәјим.  Биз бу дүнјада јашасаг да, бу дүнјадакы инсанлар кими дөјүшмүрүк.  Биз инсан силаһлары+ илә јох, Аллаһын вердији вә ҝүҹлү истеһкамлары јыхмаға гадир олан силаһларла+ дөјүшүрүк.  Биз Аллаһ һаггындакы билијә гаршы чыхан һәр ҹүр фикри вә манеәни арадан галдырырыг,+ һәр ҹүр фикри әсир алыб Мәсиһә табе етдиририк.  Биз һазыр дурмушуг ки, сиз тамамилә итаәт едәндә һәр ҹүр итаәтсизлији ҹәзаландыраг.+  Сиз заһирә бахырсыныз. Әҝәр кимсә Мәсиһә мәхсус олдуғуна әминдирсә, гој бу барәдә бир дә фикирләшсин: онун кими, биз дә Мәсиһә мәхсусуг.  Аға бизә сизи јыхмаг јох, мөһкәмләндирмәк ихтијары вериб.+ Бу ихтијарла бир аз чох өјүнмүшәмсә, јенә дә утанмырам.  Елә билмәјин ки, мәктубларымла сизи горхутмаг фикриндәјәм. 10  Бәзиләри дејирләр: «Онун мәктубларында зәһм вә гүввә вар, ди ҝәл ҝөркәми фағыр, нитги һечдир». 11  Бу ҹүр фикирләшән гој билсин ки, ҝөндәрдијимиз мәктубларда нә дејириксә, јаныныза ҝәләндә ону да едәҹәјик.+ 12  Биз өзүнү өјән бәзиләри илә ејни сәвијјәдә олмаға, јахуд өзүмүзү онларла мүгајисә етмәјә ҹүрәт етмирик.+ Өзләринә өз мејарлары илә гијмәт верән вә өзләрини бир-бири илә мүгајисә едән бу адамлар дүшүнҹәсиздирләр.+ 13  Биз етмәдијимиз ишләрлә јох, Аллаһдан алдығымыз тапшырыгла өјүнәҹәјик. Сиз дә бу тапшырыға дахилсиниз.+ 14  Сизин јаныныза ҝәләндә Аллаһдан алдығымыз тапшырыгдан башга бир иш ҝөрмәмишдик. Амма сизә Мәсиһ һаггында мүждәни чатдыран биринҹи биз олмушуг.+ 15  Биз ҝөрдүјүмүз ишләрлә өјүнүрүк, башгасынын зәһмәти илә өјүнмүрүк. Үмид едирик ки, иманыныз ҝүҹләндикҹә зәһмәтимизи гијмәтләндирәҹәксиниз. Онда биз даһа чох чалышаҹағыг ки, 16  мүждәни сиздән о тәрәфдәки дијарлара да тәблиғ едәк вә башгасынын саһәсиндә ҝөрүлмүш ишлә өјүнмәјәк. 17  «Өјүнән гој Јеһова илә өјүнсүн».+ 18  Јеһованын рәғбәт бәсләдији адам өз-өзүнү тәгдим едән јох,+ Онун Өзүнүн тәгдим етдији адамдыр.+

Һашијәләр