Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Коринфлиләрә 1:1—24

МҮНДӘРИҸАТ

  • Саламлар (1, 2)

  • Аллаһ һәр дәрдимиздә бизә тәсәлли верир (3—11)

  • Булусун сәфәрләриндә дәјишиклик (12—24)

1  Аллаһын ирадәсилә Мәсиһ Исанын һәвариси олан Булусдан вә гардашымыз Тимутидән+ Аллаһын Коринфдәки јығынҹағына, һабелә бүтүн Ахајја*+ әјаләтиндә јашајан мүгәддәсләрә мәктуб.  Атамыз Аллаһдан вә Ағамыз Иса Мәсиһдән ҝәлән лүтф вә сүлһ сизә јар олсун.  Ағамыз Иса Мәсиһин Атасына+ вә Аллаһына алгышлар олсун! О, мәрһәмәтли Ата+ вә һәр ҹүр тәсәлли Аллаһы олуб+  һәр дәрдимиздә* бизә тәсәлли верир+ ки, биз дә Ондан алдығымыз тәсәлли+ илә мүхтәлиф ҹүр дәрди* оланлара тәсәлли верә биләк.+  Мәсиһин јолунда чохлу әзаблар чәксәк+ дә, онун васитәсилә бол-бол тәсәлли тапырыг.  Чәтинликләрлә* гаршылашсаг да, бу, сизин тәсәлли тапмағыныз вә хиласыныз үчүндүр. Бизә тәсәлли верирләрсә, јенә дә бу, сизин тәсәлли тапмағыныз үчүндүр. Сиз бу тәсәлли сајәсиндә бизим чәкдијимиз әзијјәтләрә бәнзәр әзијјәтләрә дөзә биләҹәксиниз.  Сиздән архајыныг, әминик ки, бизимлә әзијјәтләрә шәрик олдуғунуз кими, тәсәллијә дә шәрик олаҹагсыныз.+  Гардашлар, сизи Асија әјаләтиндә*+ башымыза ҝәлән бәладан бихәбәр гојмаг истәмирик. Биз елә бир чәтин вәзијјәтдә идик ки, бу чәтинлијә өз ҝүҹүмүзлә таб ҝәтирә билмәздик. Һәтта сағ галаҹағымыза да үмид етмирдик.+  Бизә елә ҝәлирди ки, өлүм һөкмү алмышыг. Анҹаг бу, она ҝөрә баш верди ки, биз өзүмүзә јох, өлүләри дирилдән Аллаһа+ бел бағлајаг. 10  О, бизи өлүмдән гуртарды вә бундан сонра да гуртараҹаг. Бәли, биз үмид едирик ки, Аллаһ бизи бундан сонра да тәһлүкәләрдән гуртараҹаг.+ 11  Сиз дә һәрарәтли дуаларынызла бизә көмәк едә биләрсиниз+ ки, бир чохларынын дуасы сајәсиндә бизә ҝөстәрилән лүтфдән өтрү јенә дә бир чохлары бизә ҝөрә Аллаһа шүкүр етсинләр.+ 12  Тәмиз виҹданла дејә биләрик ки, биз бу дүнјада, әләлхүсус да сизә гаршы инсан мүдриклији+ илә дејил, Аллаһын лүтфү илә, паклыгла вә Аллаһдан ҝәлән сәмимиликлә давранмышыг вә бунунла фәхр едирик. 13  Биз сизә охујуб баша дүшәҹәјиниз* шејләрдән башга бир шеј јазмырыг. Үмидварам ки, бундан сонра да бу шејләри там баша дүшәҹәксиниз. 14  Неҹә ки сиз Ағамыз Исанын ҝүнүндә бизим севинҹимиз олаҹагсыныз, биз дә, сизләрдән бәзиләринин баша дүшдүјү кими, инди сизин севинҹинизик. 15  Мән бу әминликлә әввәлҹә сизин јаныныза ҝәлмәк нијјәтиндә идим, истәјирдим, сизә икинҹи дәфә дә севинҹ бәхш едим*. 16  Македонијаја ҝедәркән сизә баш чәкмәк истәјирдим. Орадан гајыданда да јаныныза ҝәләҹәкдим. Истәјирдим сонра мәни Јәһудијјәјә өтүрәсиниз.+ 17  Мәҝәр мән һәр шеји өлчүб-бичмәдән бу нијјәтә дүшмүшдүм? Олмаја, мән кефим истәјән шеји едирәм? «Бәли, бәли» дејиб, сонра да «јох, јох» дејирәм? 18  Аллаһын етибарлы олдуғуна шәкк-шүбһә олмадығы кими, биз дә сизә нә исә дејәндә әввәл «бәли», сонра «јох» демирик. 19  Чүнки Силванын*, Тимутинин+ вә мәним сизә тәблиғ етдијим Аллаһын Оғлу Мәсиһ Иса ҝаһ «бәли», ҝаһ «јох» олмады. Она ҝәлдикдә «бәли» «бәли» олду. 20  Аллаһын бүтүн вәдләри онун васитәсилә «бәли» олду.+ Буна ҝөрә дә биз онун васитәсилә «амин»+ дејиб Аллаһы мәдһ едирик. 21  Сизин дә, бизим дә Мәсиһә мәхсус олдуғумуза зәманәт верән вә бизи мәсһ едән Аллаһдыр.+ 22  О, үзәримизә өз мөһүрүнү вуруб.+ Бу мөһүр алаҹағымыз мүкафатын зәманәти олан вә үрәјимизә гојулан мүгәддәс руһдур.+ 23  Аллаһ шаһиддир ки, сизә гыјмадығым үчүн индијәдәк Коринфә ҝәлмирдим. 24  Бу, о демәк дејил ки, биз сизин иманыныз үзәриндә ағалыг едирик,+ хејр, сиз өз иманыныз сајәсиндә мәтин дајанмысыныз, биз исә севинҹиниз үчүн сизинлә әмәкдашлыг едирик.

Һашијәләр

Ҹәнуби Јунаныстанда јерләшән Рома әјаләти. Пајтахты Рома шәһәри иди.
Јахуд сынағымызда.
Јахуд сынағы.
Јахуд сынагларла.
Инҹилдә Асија әјаләти ифадәси алтында Асија гитәси јох, Рома империјасынын бир әјаләти нәзәрдә тутулур. Һәмин әрази һал-һазырда Түркијәдә јерләшир.
Диҝәр вариант: јахшы билдијиниз вә баша дүшдүјүнүз.
Диҝәр вариант: икигат фајда верим.
Диҝәр ады Сила.