Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

2 Ишмуил 9:1—13

МҮНДӘРИҸАТ

  • Давуд Мефибошетә јахшылыг едир (1—13)

9  Давуд деди: «Талут евиндән кимсә галыб? Јонатанын хатиринә она јахшылыг едим».+  Талут евиндән Зибаһ адлы бир гуллугчу вар иди.+ Ону Давудун јанына чағырдылар. Падшаһ ондан сорушду: «Зибаһ сәнсән?» О: «Бәли, гуллуғунда һазырам», — дејә ҹаваб верди.  Падшаһ сорушду: «Талут евиндән кимсә галыб, она Аллаһын мәһәббәтини ҝөстәрим?» Зибаһ ҹаваб верди: «Јонатанын бир оғлу галыб; ики ајағындан шикәстдир».+  Падшаһ сорушду: «О һарададыр?» Зибаһ деди: «Лә-Дибәрдә, Әмаил оғлу Маһирин+ евиндәдир».  Давуд падшаһ дәрһал адам ҝөндәриб ону Лә-Дибәрдән, Әмаил оғлу Маһирин евиндән ҝәтиртди.  Талут оғлу Јонатанын оғлу Мефибошет Давудун јанына ҝәлди вә ҝәлән кими үзүстә јерә дөшәнди. Давуд деди: «Мефибошет!» О ҹаваб верди: «Бәли, ағам. Гуллуғунда һазырам».  Давуд она деди: «Горхма. Атан Јонатанын хәтринә сәнә лүтф ҝөстәрәҹәјәм,+ бабан Талутун бүтүн торпагларыны сәнә гајтараҹағам. Сән һәмишә мәним сүфрәмдә чөрәк јејәҹәксән».+  Мефибошет тәзим едиб деди: «Ахы мән гулун кимәм ки, мәним кими өлү бир көпәјә+ лүтф ҝөстәрирсән?»  Падшаһ Талутун гуллугчусу Зибаһы чағыртдырыб она деди: «Аған Талута вә евинә мәхсус һәр шеји ағанын нәвәсинә верирәм.+ 10  Сән, оғулларын вә гулларын онун үчүн торпағы беҹәрәҹәксиниз, мәһсулу јығаҹагсыныз. Бу, ағанын аиләси үчүн азугә олаҹаг. Ағанын нәвәси Мефибошет исә һәмишә мәним сүфрәмдә јејәҹәк».+ Зибаһын он беш оғлу вә ијирми гуллугчусу вар иди.+ 11  Зибаһ падшаһа деди: «Һөкмдарым бу гулуна нә әмр едибсә, гулун һамысыны јеринә јетирәҹәк». Беләҹә, Мефибошет шаһзадә кими Давудун сүфрәсиндә* чөрәк јејирди. 12  Мефибошетин балаҹа оғлу вар иди. Онун ады Микә иди.+ Зибаһын евиндә јашајанларын һамысы Мефибошетин гуллугчусу олду. 13  Мефибошет Јерусәлимдә јашајыб һәмишә падшаһын сүфрәсиндә чөрәк јејирди.+ О, ики ајағындан шикәст иди.+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: мәним сүфрәмдә.