Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Ишмуил 24:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Давуд халгы сијаһыја алмагла ҝүнаһ едир (1—14)

  • Азар 70 000 адамы тәләф едир (15—17)

  • Давуд гурбанҝаһ тикир (18—25)

    • Давуд хырманы вә һејванлары һавајы ҝөтүрмүр (24)

24  Јеһова јенә Исраилә гәзәбләнди.+ Бир кәс: «Ҝет Исраили вә Јәһуданы сај»,+ — дејиб Давуду онлара гаршы тәһрик етди.+  Падшаһ јанында олан орду башчысы Јуаба+ деди: «Дандан тутмуш Биир-Сәбаја+ гәдәр бүтүн Исраил гәбиләләрини ҝәзин, һамыны сијаһыја алын ки, халгын сајыны билим».  Јуаб падшаһа деди: «Гој Аллаһын Јеһова халгы јүз гат артырсын, һөкмдар да буну ҝөрсүн. Нә үчүн һөкмдарым белә шеј етмәк истәјир?»  Амма падшаһын сөзү Јуабла сәркәрдәләрин сөзүндән кәсәрли олду. Јуаб вә сәркәрдәләр падшаһын һүзурундан чыхыб Исраил халгыны сијаһыја алмаға ҝетдиләр.+  Онлар Иорданы кечиб вадинин ортасындакы шәһәрдән сағда, Аруирдә+ дүшәрҝә салдылар, сонра ҹадлылар тәрәфә јолландылар, орадан исә Јазир+ тәрәфә ҝетдиләр.  Даһа сонра Ҝилада+ вә Тахтым-Һүдси торпағына үз тутдулар, орадан да Дан-Јаһана ҝедиб Сидон+ әтрафыны долашдылар.  Орадан Сур галасына+ ҝетдиләр, һивиләрин+ вә кәнаниләрин бүтүн шәһәрләрини ҝәздиләр, ахырда Неҝевдә+, јәни Јәһудадакы Биир-Сәбада+ дајандылар.  Беләликлә, онлар бүтүн өлкәни ҝәздиләр вә доггуз ај ијирми ҝүндән сонра Јерусәлимә гајытдылар.  Јуаб сијаһыја алынан халгын сајыны падшаһа тәгдим етди. Исраилдә әли гылынҹлы 800 000 дөјүшчү, Јәһудада исә 500 000 адам вар иди.+ 10  Халгы сајандан сонра Давудун үрәји ону гынамаға башлады+. О, Јеһоваја деди: «Бу иши ҝөрмәклә бөјүк ҝүнаһ етмишәм+. Јеһова, ахмаглыг еләмишәм, јалварырам, гулуну бағышла».+ 11  Давуд сәһәр галханда онун ҝөрүҹүсү Ҹада+ Јеһованын сөзү назил олду: 12  «Ҝет Давуда сөјлә ки, Јеһова белә дејир: “Гаршына үч сечим гојурам. Бирини сеч. Сәни о ҹүр ҹәзаландыраҹағам”».+ 13  Ҹад да Давудун јанына ҝәлиб деди: «Һансыны сечирсән: өлкәдә једди ил аҹлыг олсун,+ үч ај дүшмәнләрин сәни тәгиб етсин,+ ја да үч ҝүн өлкәдә хәстәлик олсун?+ Јахшы-јахшы фикирләш, сөјлә, мәни ҝөндәрәнә нә ҹаваб верим». 14  Давуд Ҹада деди: «Мәнә чох чәтиндир. Гојма инсан әлинә дүшүм.+ Гој биз Јеһованын әлинә дүшәк,+ Онун мәрһәмәти бөјүкдүр».+ 15  Јеһова сәһәр ачыландан тәјин олунмуш вахта гәдәр Исраилә хәстәлик ҝөндәрди.+ Дандан тутмуш Биир-Сәбаја гәдәр+ 70 000 адам гырылды.+ 16  Мәләк әлини узадыб Јерусәлими тар-мар етмәк истәјәндә Јеһованын халга јазығы ҝәлди+ вә халгы гыран мәләјә деди: «Бәсдир! Әл сахла!» Јеһованын мәләји јәбуси+ Арунаһын хырманынын+ јанында иди. 17  Давуд мәләјин халгы гырдығыны ҝөрәндә Јеһоваја деди: «Ҝүнаһ едән мәнәм, мән хәта етмишәм. Ахы бу јазыг гојунлар+ нә едибләр? Гој әлин мәнә, атамын евинә гаршы галхсын».+ 18  Ҹад һәмин ҝүн Давудун јанына ҝәлиб деди: «Галх, ҝет Јеһова үчүн јәбуси Арунаһын хырманында гурбанҝаһ тик».+ 19  Давуд Јеһованын әмр етдији кими, Ҹадын сөзү илә дуруб ҝетди. 20  Арунаһ падшаһла әјанларынын она тәрәф ҝәлдијини ҝөрәндә тез бајыра чыхыб јерәдәк падшаһа тәзим етди вә деди: 21  «Ағам падшаһы бу гулунун јанына нә ҝәтириб?» Давуд деди: «Ҝәлмишәм сәнин хырманыны алыб Јеһоваја гурбанҝаһ тиким вә халгын үзәринә ҝәлән бәла дајансын».+ 22  Арунаһ Давуда деди: «Гој падшаһ хырманы ҝөтүрүб истәдијини тәгдим етсин. Бурада јандырма гурбаны үчүн һејван, јандырмаг үчүн одун әвәзинә вәл вә бојундуруглар вар. 23  Ја падшаһ, һамысы сәниндир». Сонра Арунаһ әлавә етди: «Гој Аллаһын Јеһова сәнә јар олсун». 24  Падшаһ исә Арунаһа деди: «Буну сәндән пулла алаҹағам. Аллаһым Јеһоваја јандырма гурбаныны һавајы ҝөтүрүб тәгдим етмәрәм». Давуд әлли шекел* вериб хырманы вә һејванлары алды.+ 25  Давуд орада Јеһоваја гурбанҝаһ тикди,+ јандырма вә үнсијјәт гурбанлары тәгдим етди. Јеһова онларын өлкә үчүн етдији јалварышларына ҹаваб верди+ вә Исраилә ҝәлән бәла совушду.

Һашијәләр

Шекел 11,4 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.