Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Ишмуил 23:1—39

МҮНДӘРИҸАТ

  • Давудун сон сөзләри (1—7)

  • Давудун иҝидләринин шүҹаәти (8—39)

23  Бу, Давудун сон сөзләридир:+ «Јәссә оғлу+ Давудун сөзләри,Јүксәкләрә уҹалдылмыш,+Јагубун Аллаһынын мәсһ етдији+ адамын,Исраилин севимли нәғмәкарынын+ сөзләри.   Јеһованын руһу мәни дилләндирди,+Онун кәламы дилимдә иди.+   Исраилин Аллаһы данышды,Исраилин Гајасы+ мәнә деди: “Һөкмдар салеһ оланда,+Аллаһ горхусу илә һөкм едәндә,+   Санки, сәһәр ачылыр,Булудсуз сәмада ҝүнәш ишыг сачыр,+ Јағышдан сонра парлајан шәфәгләрЈердә от битирир”.+   Мәним евим Аллаһын һүзурунда бу ҹүрдүр! Аллаһ мәнимлә әбәди әһд бағлады,+Мөһүрләнмиш, мүкәммәл бир әһд. Бу, мәним гуртулушум, зөвг-сәфамдыр.Аллаһ ону јетишдирмәзми?+   Бәдхаһлар исә тикан колу кими атылыр,+Онлары әлә ҝөтүрмәк олмур.   Онлара тохунмаг истәјәнДәмирлә, низә сапы илә силаһланмалыдыр.Онлары јериндәҹә күлә чевирмәк лазымдыр».  Давудун иҝидләри+ бунлар иди: үч иҝидин башчысы тәкминли Јушиб-Бәссәбат.+ О, низәсини галдырыб бир дәфәјә 800 нәфәри јерә сәрмишди.  Ондан сонра Әхуһи оғлу Додајын+ оғлу Әлјазар+ ҝәлирди. О, Давудла бирликдә филиштлиләрә мејдан охујан үч иҝидин арасында иди. Онлар орада дөјүшә топлашмышдылар. Исраиллиләр ҝери чәкиләндә 10  о, јериндә дуруб голу јорулана гәдәр, гылынҹ тутмагдан әли кејијәнә гәдәр филиштлиләри гырмышды.+ О ҝүн Јеһова бөјүк гәләбә вермишди.+ Халг исә Әлјазарын ардынҹа гајыдыб ҹәсәдләри гарәт етмишди. 11  Ондан сонра һәрарлы Әгинин оғлу Шамаһ ҝәлирди. Бир дәфә филиштлиләр Леһидә, мәрҹи тарласында топлашмышдылар. Ҹамаат филиштлиләрин горхусундан гачыб ҝетмишди. 12  О исә тарланын ортасында дуруб ораны горумуш вә филиштлиләри гырмышды. Онда Јеһова бөјүк гәләбә вермишди.+ 13  Отуз башчыдан үчү бичин вахты Давудун јанына Әдуллам мағарасына+ ҝетмишди. Филиштлиләр Рәфајим дәрәсиндә ордуҝаһ гурмушдулар.+ 14  Давуд галада иди.+ Филиштлиләрин кешикчи дәстәси исә Бејтләһмдә иди. 15  Онда Давуд һәсрәтлә демишди: «Каш Бејтләһм дарвазасы јанындакы һовузун сујундан олајды, ичәјдим!» 16  Онда һәмин о үч иҝид филиштлиләрин ордуҝаһына сохулмуш вә Бејтләһм дарвазасы јанындакы һовуздан су чәкиб Давуда ҝәтирмишди. Лакин Давуд сују ичмәмиш, Јеһованын өнүндә јерә төкүб+ демишди: 17  «Ја Јеһова, һеч мән буну едәрәмми?! Су ҝәтирмәк үчүн һәјатларыны ода атан бу адамларын ганыны неҹә ичим?+» Давуд сују ичмәмишди. Бәли, о үч иҝид бу ишләри ҝөрмүшдү. 18  Сәрја+ оғлу Јуабын гардашы Абшај+ башга үч иҝидин башчысы иди. О, низәсини галдырыб 300 нәфәри өлдүрмүшдү. Абшај да биринҹи үч иҝид кими ад газанмышды.+ 19  О, үч иҝидин арасында ән мәшһуру иди вә онларын башчысы иди. Амма биринҹи үч иҝидә чатмырды. 20  Јәһјадај оғлу Бәнаји+ ҹәсур адам иди. О, Кәбзилдә+ гәһрәманлыглар ҝөстәрмишди. О, муаби Әрјилин ики оғлуну өлдүрмүшдү. Гарлы ҝүндә су гујусуна ениб шир өлдүрмүшдү.+ 21  О һәмчинин бир пәзәвәнҝ мисирлини вуруб өлдүрмүшдү. Мисирлинин әлиндә низә варды. Бәнаји кәндирлә онун үстүнә ҝетмиш, низәни мисирлинин әлиндән алыб ону өз низәсилә ҝәбәртмишди. 22  Јәһјадај оғлу Бәнаји бунлары етмишди. О да үч иҝид кими ад газанмышды. 23  Отуз иҝиддән дә мәшһур иди, амма үч иҝидә чатмырды. Давуд ону баш мүһафизи гојмушду. 24  Јуабын гардашы Асаил+ отуз иҝидин арасында иди. Диҝәр иҝидләр бунлар иди: бејтләһмли Додај оғлу Илкәнан,+ 25  харудлу Шамаһ, харудлу Әлга, 26  фәләтли Һәләз+, тәгуһлу Игәш оғлу Ираһ+, 27  әнатутлу+ Әбусәр+, һушаһлы Мәбуннај, 28  әхуһили Сәлмун, нәтуфаһлы Мәһарај+, 29  нәтуфаһлы Бәәннаһ оғлу Һәләб, бинјаминлиләрин Ҝибаһ шәһәриндән Рибај оғлу Иттај, 30  фирәтунлу Бәнаји+, Ҹааш+ вадиләриндән Һиддај, 31  әрәбәли Әбу-Әлбун, барһумлу Әзмут, 32  шалбунлу Илјәһба, Јашән оғуллары, Јонатан, 33  һәрарлы Шамаһ, һәрарлы Шарар оғлу Әхјам, 34  мәкати оғлу Әһәзбәјин оғлу Әлфәлит, ҝилолу Әхтуфил+ оғлу Әлјам, 35  кармелли Һизру, әрәбли Фәрај, 36  собаһлы Натан оғлу Јәгәл, ҹадлы Бәнни, 37  әмуни Салиг, Сәрја оғлу Јуабын силаһдары бииротлу Наһарај, 38  итрили Ираһ, итрили Гариб+ вә 39  һет Урјај+. Ҹәми отуз једди нәфәр.

Һашијәләр