Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Ишмуил 10:1—19

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әмун вә Арам үзәриндә гәләбә (1—19)

10  Әмуниләрин+ падшаһы өлдү, онун јеринә оғлу Һанун тахта чыхды.+  Давуд деди: «Наһаш вахтикән мәнә јахшылыг еләмишди. Инди ҝәрәк мән дә онун оғлу Һануна јахшылыг едим». Давуд Һануна башсағлығы вермәк үчүн бир нечә хидмәтчисини онун јанына ҝөндәрди. Лакин Давудун адамлары әмуниләрин мәмләкәтинә ҝәләндә  әмуниләрин әмирләри өз ағалары Һануна дедиләр: «Елә билирсән ки, Давуд сәнин атана һөрмәт еләдији үчүн башсағлығы ҝөндәриб? Давуд хидмәтчиләрини ҹасуслуг етмәк, шәһәри ҝөздән кечириб јыхмаг үчүн ҝөндәриб».  Һанун Давудун адамларынын саггалынын бир тәрәфини гырхды,+ палтарларыны гуршагдан ашағы кәсиб ҝери ҝөндәрди.  Буну Давуда хәбәр вердиләр. Давуд онлары гаршыламаға адам ҝөндәрди, чүнки онлар чох биабырчы һалда идиләр. Падшаһ онлара деди: «Саггалыныз узанана гәдәр Әриһада+ галын, сонра ҝәләрсиниз».  Әмуниләр Давуду гәзәбләндирдикләрини анладылар. Онлар Бејт-Рәһуб+ вә Собаһ+ арамиләриндән 20 000 пијада дөјүшчүнү, Мәкаһ+ падшаһыны 1000 адамы илә вә Иштубдан 12 000 адамы муздла тутдулар.+  Бу хәбәр Давуда чатанда о, Јуабы, бүтүн ордуну вә иҝидләри даваја ҝөндәрди.+  Әмуниләр чыхыб шәһәр дарвазасынын ағзында дүзүлдүләр. Собаһ вә Рәһуб арамиләри Иштуб вә Мәкаһдан ҝәләнләрлә бирҝә ајрыҹа дүзәнликдә дурмушдулар.  Јуаб һүҹум гүввәләринин габагдан вә архадан онун үстүнә ҝәлдијини ҝөрәндә Исраилин сечмә гошунларыны ајырыб арамиләрә гаршы дүздү.+ 10  О, ордунун галан һиссәсини гардашы Абшаја+ тапшырды. Онлар әмуниләрә+ гаршы дүзүлмәли идиләр. 11  Јуаб гардашына деди: «Әҝәр арамиләр мәни үстәләсәләр, сән мәнә көмәјә ҝәләрсән, әҝәр әмуниләр сәни үстәләсәләр, мән сәнә көмәјә ҝәләрәм. 12  Биз халгымыз вә Аллаһымызын шәһәрләри наминә мәтин, ҹәсур олмалыјыг.+ Јеһова да неҹә мәсләһәт биләрсә, елә едәр».+ 13  Јуаб гошуну илә арамиләрин үстүнә һүҹума кечди. Онлар онун өнүндән гачдылар.+ 14  Әмуниләр арамиләрин гачдығыны ҝөрәндә Абшајын габағындан ҝери чәкилиб шәһәрә ҝирдиләр. Јуаб әмуниләрлә дөјүшдән сонра Јерусәлимә гајытды. 15  Исраил тәрәфиндән басылан арамиләр јенидән бир јерә топлашдылар.+ 16  Һәдадзәр+ адам ҝөндәриб чај* бөлҝәсиндәки+ арамиләри чағырды. Онлар Һәдадзәрин орду башчысы Шобагын башчылығы алтында Һелама ҝәлдиләр. 17  Буну Давуда хәбәр вердиләр. О, дәрһал бүтүн Исраили топлады, Иорданы кечиб Һелама ҝәлди. Арамиләр Давуда гаршы дүзүлүб онунла дөјүшдүләр.+ 18  Анҹаг арамиләр Исраилин габағындан гачдылар. Давуд арамиләрин 700 арабачысыны вә 40 000 сүварисини гырды, онларын орду башчысы Шобагы вуруб өлдүрдү.+ 19  Һәдадзәрин табелијиндә олан падшаһлар Исраилә мәғлуб олдугларыны ҝөрәндә Исраиллә сүлһ бағлајыб она табе олдулар.+ Арамиләр бир даһа ҹүрәт едиб әмуниләрә көмәјә ҝәлмәдиләр.

Һашијәләр

Фәрат чајы.