Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Ишмуил 1:1—27

МҮНДӘРИҸАТ

  • Давуд Талутун өлүмүндән хәбәр тутур (1—16)

  • Давуд мәрсијә дејир (17—27)

1  Талут өлдү. Әмалигәләри мәғлуб едиб гајыдан Давуд ики ҝүн Сығлагда+ галды.  Үчүнҹү ҝүн Талутун ордуҝаһындан бир адам ҝәлди. О, јахасыны ҹырмыш, башына торпаг төкмүшдү. Бу адам Давудун јанына ҝәлдикдә үзүгојлу јерә дөшәнди.  Давуд ондан сорушду: «Һарадан ҝәлирсән?» О ҹаваб верди: «Исраил ордуҝаһындан гачмышам».  Давуд сорушду: «Даныш ҝөрүм вәзијјәт нә јердәдир?» О деди: «Дөјүшчүләр мејдандан гачды, хејли адам гырылды. Талутла оғлу Јонатан да һәлак олду».+  Давуд она хәбәр ҝәтирән ҹавандан сорушду: «Бәс сән һарадан билдин ки, Талутла оғлу Јонатан өлүб?»  О ҹаваб верди: «Тәсадүфән Ҝилбу дағында идим.+ Талут да орада иди, низәсинә сөјкәнмишди. Ҹәнҝ арабалары вә атлылар артыг ону һаглајырды.+  О бојланыб мәни ҝөрдү вә чағырды. Мән: “Бујур, аға”, — дедим.  О, мәним ким олдуғуму сорушду, мән дә дедим ки, әмалигәјәм+.  Сонра о, мәнә деди: “Јахын ҝәл, мәни өлдүр, чүнки ҹан верирәм”. 10  Мән дә јахынлашыб ону өлдүрдүм.+ Билирдим ки, белә ағыр јаралардан сағ галмајаҹаг. Сонра онун башындакы таҹы, голундакы голбағы ҝөтүрүб бураја, ағама ҝәтирдим». 11  Онда Давуд әл атыб јахасыны ҹырды, јанындакы адамлар да елә етдиләр. 12  Онлар Талут үчүн, оғлу Јонатан үчүн, Јеһованын халгы вә Исраил еви үчүн налә чәкиб ағладылар вә ахшама гәдәр оруҹ тутдулар.+ Чүнки һамысы гылынҹдан кечирилмишди. 13  Давуд хәбәр ҝәтирәндән сорушду: «Һаралысан?» О: «Мән гәриб оғлујам, әмалигәјәм», — деди. 14  Онда Давуд деди: «Нә ҹүрәтлә Јеһованын мәсһ едилмишинә әл галдырыб ону өлдүрдүн?»+ 15  Буну дејиб Давуд дөјүшчүләриндән бирини сәсләди: «Буну вур өлдүр». Дөјүшчү вуруб әмалигәни өлдүрдү.+ 16  Давуд әмалигәјә деди: «Гој ганын өз бојнунда галсын, чүнки: “Мән Јеһованын мәсһ едилмишини өлдүрдүм”, — дејәрәк дилинлә өз әлејһинә шәһадәт вердин».+ 17  Давуд Талутла оғлу Јонатан үчүн ағы дејиб мәрсијә охуду.+ 18  Сонра тапшырды ки, «Каман» адландырдығы бу мәрсијәни Јәһуда ҹамаатына өјрәтсинләр. Бу мәрсијә Јашар китабында јазылмышдыр:+ 19  «Еј Исраил, ҝөзәллијин уҹа јерләрдә мәһв олду,+ Иҝидләрин јерә сәрилди! 20  Буну Ҹатда данышмајын,+Ашкелонун күчәләриндә ҹар чәкмәјин,Гој Филишт гызлары севинмәсин,Сүннәтсизләрин гызлары бајрам етмәсин. 21  Еј Ҝилбу дағлары,+Үстүнүзә шеһ дүшмәсин, јағыш јағмасын.Гој зәмиләрин мүгәддәс тәгдимә јетишдирмәсин.+Чүнки иҝидләрин галханы орада ләјагәтдән дүшдү,Талутун галханына артыг јағ чәкилмир. 22  Дүшмәни ганына гәлтан етмәмиш, иҝидләрин бәдәнини дешмәмишЈонатанын каманы јеринә дөнмәзди,+Талутун гылынҹы бош гајытмазды.+ 23  Өмүрләри боју әзиз, севимли Талут вә Јонатан!+Өлүм дә онлары ајыра билмәди.+ Гарталдан чевик,+Асландан ҝүҹлү идиләр.+ 24  Еј Исраил гызлары, Талут үчүн ағлајын.О, сизә ал-гырмызы, бәрли-бәзәкли либаслар ҝејиндирирди,Либасынызы гызылларла бәзәјирди. 25  Аһ, иҝидләр дөјүшдә тәләф олду! Јонатан уҹа јерләрдә һәлак олду!+ 26  Гардашым Јонатан, сәнин үчүн үрәјим јаныр,Сән мәнә чох әзиз идин.+ Сәнин мәһәббәтин мәним үчүн гадын мәһәббәтиндән үстүн иди.+ 27  Иҝидләр јерә сәрилди!Силаһлар мәһв олду!»

Һашијәләр