Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Јәһја 1:1—13

МҮНДӘРИҸАТ

  • Саламлар (1—3)

  • Даима һәгигәт јолунда јеријин (4—6)

  • Өзүнүзү јаланчылардан ҝөзләјин (7—11)

    • Белә адамлары саламламајын (10, 11)

  • Јәһја диндашларынын јанына ҝәлмәк истәјир; салам-дуа (12, 13)

 Мән ағсаггалдан, үрәкдән севдијим вә тәкҹә мәним јох, һәгигәти биләнләрин һамысынын севдији сечилмиш ханыма вә онун ушагларына мәктуб.  Бу мәһәббәт һамымызда јашајан вә әбәдијјән бизимлә галаҹаг һәгигәтдән доғур.  Һәгигәт вә мәһәббәтлә јанашы, Атамыз Аллаһдан вә Онун Оғлу Иса Мәсиһдән ҝәлән лүтф, мәрһәмәт вә сүлһ дә бизимлә олаҹаг.  Сәнин ушагларындан бәзиләринин Атамыздан алдығымыз әмрә ујғун олараг, һәгигәт јолунда јеридикләрини билмәк мәни чох севиндирир.+  Инди исә, ханым, сәндән хаһиш едирәм ки, бир-биримизи севәк. (Сәнә јаздығым әмр јени дејил, әввәлдән алдығымыз әмрдир.)+  Мәһәббәт исә Онун әмрләринә ујғун јашамаг демәкдир.+ Бу, сизин әввәлдән ешитдијиниз һәмин о әмрдир. Мәһәббәтлә јашамаға давам един.  Чүнки дүнјада Иса Мәсиһин ҹисимдә ҝәлдијини гәбул етмәјән+ чохлу јаланчы пејда олуб.+ Бу ҹүр фикирләшән јаланчыдыр, Мәсиһ әлејһдарыдыр.+  Диггәтли олун ки, чәкдијимиз зәһмәтин бәһрәсини итирмәјиб мүкафатынызы бүтөв аласыныз.+  Мәсиһин тәлимләриндән кәнара чыхыб онлара риајәт етмәјән адамын Аллаһла мүнасибәти јохдур.+ Бу тәлимләрә риајәт едәнин исә һәм Ата, һәм дә Оғулла мүнасибәти вар.+ 10  Әҝәр кимсә сизә бу тәлимлә ҝәлмирсә, ону евинизә бурахмајын+ вә саламламајын. 11  Чүнки ону саламлајан онун пис әмәлләринә шәрик олур. 12  Сизә дејиләси һәлә чох сөзүм вар, лакин бунлары сизә кағыз вә мүрәккәблә чатдырмаг истәмирәм. Севинҹиниз долғун олсун дејә, јаныныза ҝәлиб сизинлә үз-үзә данышаҹағыма үмид едирәм. 13  Сечилмиш баҹынын ушаглары сәнә салам ҝөндәрир.

Һашијәләр