• 1

  • Саламлар (1, 2)

  • Сахта мүәллимләрлә бағлы хәбәрдарлыг (3—11)

  • Булуса ҝөстәрилмиш лүтф (12—16)

  • Әбәдијјәт Падшаһы (17)

  • Шанлы мүбаризәни давам етдир (18—20)

 • 2

  • Һәр ҹүр инсандан өтрү дуа (1—7)

   • Аллаһ да, васитәчи дә тәкдир (5)

   • Һамы үчүн мүвафиг фидјә (6)

  • Кишиләрлә гадынлара нәсиһәтләр (8—15)

   • Абыр-һәја илә ҝејинмәк (9, 10)

 • 3

  • Нәзарәтчи үчүн тәләбләр (1—7)

  • Јығынҹаг хидмәтчиләри үчүн тәләбләр (8—13)

  • Мөминлијин мүгәддәс сирри (14—16)

 • 4

  • Ҹинләрин тәлимләрилә бағлы хәбәрдарлыг (1—5)

  • Мәсиһин нүмунәви хидмәтчиси (6—10)

   • Физики мәшг вә мөминлик (8)

  • Вердијин тәлимә диггәт јетир (11—16)

 • 5

  • Ҹаванларла вә јашлыларла рәфтар (1, 2)

  • Дул гадынлара көмәк (3—16)

   • Аиләнин гејдинә галмаг (8)

  •  Зәһмәткеш ағсаггаллара һөрмәт ҝөстәрмәк (17—25)

   • Мүалиҹәви мәгсәдлә шәраб ичмәк (23)

 • 6

  • Гуллар ағаларына һөрмәт етсинләр (1, 2)

  • Сахта мүәллимләр вә пулпәрәстлик (3—10)

  • Аллаһ бәндәси үчүн ҝөстәришләр (11—16)

  • Хејирли ишләрдә зәнҝин олун (17—19)

  • Әманәти гору (20, 21)