• 1

  • САЛАМЛАР (1)

  • Булус салоникилиләрин иманына ҝөрә шүкүр едир (2—10)

 • 2

  • Булусун Салоникидә хидмәти (1—12)

  • Салоникилиләр Аллаһын сөзүнү гәбул етдиләр (13—16)

  • Булус онлары ҝөрмәк арзусундадыр (17—20)

 • 3

  • Булусун ниҝаранчылығы; Афинада ҝөзләмәји (1—5)

  • Тимутинин ҝәтирдији хәбәр Булуса тәсәлли верир (6—10)

  • Булус салоникилиләрдән өтрү дуа едир (11—13)

 • 4

  • Әхлагсызлыгла бағлы хәбәрдарлыг (1—8)

  • Гардашлыг мәһәббәтиндә тәрәгги (9—12)

   • Башгасынын ишинә гарышмајын (11)

  • Илк нөвбәдә Мәсиһлә вәһдәтдә оланлар дириләҹәкләр (13—18)

 • 5

  • Јеһованын ҝүнүнүн ҝәлиши (1—5)

   • «Сүлһ вә тәһлүкәсизлик!» (3)

  • Ојаг галыб ајыг олаг (6—11)

  • Нәсиһәтләр (12—24)

  • Салам-дуа (25—28)