Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

1 Салнамәләр

Фәсилләр

Мүндәриҹат

 • 1

  • Адәмдән Ибраһимәдәк (1—27)

  • Ибраһимин өвладлары (28—37)

  • Әдумиләр; падшаһлары; шејхләри (38—54)

 • 2

  • Исраилин 12 оғлу (1, 2)

  • Јәһуданын өвладлары (3—55)

 • 3

  • Давудун өвладлары (1—9)

  • Давудун падшаһ сүлаләси (10—24)

 • 4

  • Јәһуданын диҝәр өвладлары (1—23)

   • Јабәсин дуасы (9, 10)

  • Шәмун өвладлары (24—43)

 • 5

  • Рубән өвладлары (1—10)

  • Ҹад өвладлары (11—17)

  • Һәҹәриләр мәғлуб едилир (18—22)

  • Мәнәссә гәбиләсинин јарысы (23—26)

 • 6

  • Лави өвладлары (1—30)

  • Мәзмур охујанлар (31—47)

  • Һарун өвладлары (48—53)

  • Лавилиләрин јурдлары (54—81)

 • 7

  • Јәсакир (1—5), Бинјамин (6—12), Нифталы (13), Мәнәссә (14—19), Әфраим (20—29) вә Ашир өвладлары (30—40)

 • 8

  • Бинјамин өвладлары (1—40)

   • Талутун нәсли (33—40)

 • 9

  • Сүрҝүндән гајыданларын нәсил шәҹәрәси (1—34)

  • Талутун шәҹәрәси тәкрарланыр (35—44)

 •  10

  • Талутла оғулларынын өлүмү (1—14)

 • 11

  • Давуд бүтүн Исраилин падшаһы олур (1—3)

  • Давуд Сиону әлә кечирир (4—9)

  • Давудун иҝидләри (10—47)

 • 12

  • Давудун тәрәфдарлары (1—40)

 • 13

  • Сандыг Кирјат-Јаримдән ҝәтирилир (1—14)

   • Үззаһ өлүр (9, 10)

 • 14

  • Давудун тахт-таҹы мөһкәмләнир (1, 2)

  • Давудун аиләси (3—7)

  • Филиштлиләр мәғлуб олур (8—17)

 • 15

  • Лавилиләр сандығы Јерусәлимә ҝәтирирләр (1—29)

   • Давуд Мәкјалын ҝөзүндән дүшүр (29)

 • 16

  • Әһд сандығы чадыра гојулур (1—6)

  • Давудун шүкран нәғмәси (7—36)

   • «Јеһова падшаһ олду» (31)

  • Сандығын өнүндә хидмәт (37—43)

 • 17

  • Мәбәди Давуд тикмәјәҹәк (1—6)

  • Давудла падшаһлыг барәдә әһд (7—15)

  • Давудун шүкран дуасы (16—27)

 • 18

  • Давудун гәләбәләри (1—13)

  • Давудун әјан-әшрәфи (14—17)

 • 19

  • Әмуниләр Давудун гасидләрини тәһгир едирләр (1—5)

  • Әмун вә Арам үзәриндә гәләбә (6—19)

 • 20

  • Раббаһ мүһасирәјә алыныр (1—3)

  • Филиштли пәһләванлар өлдүрүлүр (4—8)

 • 21

  • Давуд халгы сијаһыја алыр (1—6)

  • Јеһовадан ҝәлән ҹәза (7—17)

  • Давуд гурбанҝаһ тикир (18—30)

 • 22

  • Давуд мәбәд үчүн тәдарүк ҝөрүр (1—5)

  • Давудун Сүлејмана вәсијјәти (6—16)

  • Башчылар Сүлејмана көмәк етмәлидир (17—19)

 • 23

  • Давуд лавилиләри бөлүкләрә ајырыр (1—32)

   • Һарунла оғуллары хүсуси хидмәтә тәјин олунур (13)

 • 24

  • Давуд каһинләри 24 бөлүјә ајырыр (1—19)

  • Лавилиләрин диҝәр тәјинатлары (20—31)

 • 25

  • Аллаһын евиндә хидмәт үчүн сечилмиш мусигичиләр (1—31)

 • 26

  • Дарваза кешикчиләринин бөлүкләри (1—19)

  • Хәзинәдарлар вә диҝәр мәмурлар (20—32)

 • 27

  • Падшаһын мәмурлары (1—34)

 • 28

  • Давудун мәбәд тикинтиси илә бағлы нитги (1—8)

  • Сүлејмана верилән ҝөстәришләр; иншаат лајиһәси (9—21)

 • 29

  • Мәбәд үчүн ианәләр (1—9)

  • Давудун дуасы (10—19)

  • Ҹамаат шәнлик едир; Сүлејман падшаһ олур (20—25)

  • Давуд өлүр (26—30)