Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Падшаһлар

Фәсилләр

Мүндәриҹат

 • 1

  • Давуд вә Абишаг (1—4)

  • Әдунијјәнин падшаһлыг иддиасы (5—10)

  • Натанла Бадсәбанын тәдбири (11—27)

  • Сүлејманын мәсһ едилмәси үчүн әмр (28—40)

  • Әдунијјә гурбанҝаһа гачыр (41—53)

 • 2

  • Давудун Сүлејмана вәсијјәти (1—9)

  • Давуд өлүр; тахта Сүлејман чыхыр (10—12)

  • Әдунијјә фәнд ишләдир (13—25)

  • Әбјатар каһинлик вәзифәсиндән говулур; Јуаб өлдүрүлүр (26—35)

  • Шимај өлдүрүлүр (36—46)

 • 3

  • Сүлејман фиронун гызыны алыр (1—3)

  • Јеһова рөјада Сүлејмана ҝөрүнүр (4—15)

   • Сүлејман һикмәт диләјир (7—9)

  • Сүлејманын мүдрик һөкмү (16—28)

 • 4

  • Сүлејманын әјан-әшрәфи (1—19)

  • Сүлејманын дөврүндә фираванлыг (20—28)

   • Динҹлик дөврү (25)

  • Сүлејманын һикмәти вә мәсәлләри (29—34)

 • 5

  • Һирам Сүлејмана тикинти материаллары ҝөндәрир (1—12)

  • Сүлејман тикинти үчүн ишчи топлајыр (13—18)

 • 6

  • Мәбәдин тикинтиси башланыр (1—38)

   • Ич отаг (19—22)

   • Кәррублар (23—28)

   • Диварлардакы ојмалар, гапылар, ичәри һәјәт (29—36)

   • Мәбәдин тикинтиси баша чатыр (37, 38)

 • 7

  • Сүлејманын сарајы (1—12)

  • Уста Һирам мәбәдин тикинтисиндә (13—47)

   • Ики мис сүтун (15—22)

   • Төкмә чән (23—26)

   • Он араба вә мис тештләр (27—39)

  • Гызыл ләвазиматлар (48—51)

 • 8

  • Әһд сандығы мәбәдә ҝәтирилир (1—13)

  • Сүлејман халга хитаб едир (14—21)

  • Һәср дуасы (22—53)

  • Сүлејман халга хејир-дуа верир (54—61)

  • Һәср мәрасими вә гурбанлар (62—66)

 • 9

  • Јеһова икинҹи дәфә Сүлејмана ҝөрүнүр (1—9)

  • Сүлејманын Сур падшаһы Һирама һәдијјәси (10—14)

  • Диҝәр тикинти лајиһәләри (15—28)

 • 10

  • Сәба мәликәси Јерусәлимә ҝәлир (1—13)

  • Сүлејманын вар-дөвләти (14—29)

 • 11

  • Арвадлары Сүлејманы јолдан чыхарырлар (1—13)

  • Сүлејмана гаршы әдавәт (14—25)

  • Әрубама он гәбилә вәд олунур (26—40)

  • Сүлејман өлүр; Рәһабам падшаһ олур (41—43)

 • 12

  • Рәһабамын халга сәрт ҹавабы (1—15)

  • Он гәбиләнин асилији (16—19)

  • Исраилин үзәриндә Әрубам падшаһ олур (20)

  • «Гардашларыныз исраиллиләрлә мүһарибә етмәјин» (21—24)

  • Әрубам Исраили бүтпәрәстлијә сүрүкләјир (25—33)

 • 13

  • Бејтелдәки гурбанҝаһа гаршы пејғәмбәрлик (1—10)

   • Гурбанҝаһ ики јерә бөлүнүр (5)

  • Аллаһ адамынын итаәтсизлији (11—34)

 • 14

  • Әхијјәнин Әрубама гаршы сөјләдији пејғәмбәрлик (1—20)

  • Рәһабам Јәһуда үзәриндә падшаһлыг едир (21—31)

   • Шишагын Јерусәлимә һүҹуму (25, 26)

 • 15

  • Јәһуда падшаһы Әбјам (1—8)

  • Јәһуда падшаһы Аса (9—24)

  • Исраил падшаһы Надаб (25—32)

  • Исраил падшаһы Баша (33, 34)

 •  16

  • Јеһованын Башаја чыхардығы һөкм (1—7)

  • Исраил падшаһы Илаһ (8—14)

  • Исраил падшаһы Зүмри (15—20)

  • Исраил падшаһы Омри (21—28)

  • Исраил падшаһы Әһәб (29—33)

  • Хаил Әриһа шәһәрини бәрпа едир (34)

 • 17

  • Илјас пејғәмбәр гураглыг олаҹағыны дејир (1)

  • Гузғунлар Илјасы једирирләр (2—7)

  • Илјас Сарфатда дул гадынын евинә ҝәлир (8—16)

  • Дул гадынын оғлунун өлүб-дирилмәси (17—24)

 • 18

  • Илјас Әбдија вә Әһәблә ҝөрүшүр (1—18)

  • Илјас вә Баал пејғәмбәрләри Кармел дағында (19—40)

   • «Нә вахта гәдәр ики тәрәфә әјиләҹәксиниз?» (21)

  • Үч ил јарым сүрән гураглыг сона јетир (41—46)

 • 19

  • Илјас Изәбилин горхусундан гачыр (1—8)

  • Јеһова Һурибдә Илјаса ҝөрүнүр (9—14)

  • Јеһованын Һәзаил, Јәһу вә Әлјәсә илә бағлы ҝөстәриши (15—18)

  • Әлјәсә Илјасын хәләфи олур (19—21)

 • 20

  • Арамиләр Әһәбин үстүнә мүһарибәјә галхырлар (1—12)

  • Әһәб арамиләри мәғлуб едир (13—34)

  • Әһәб барәдә пејғәмбәрлик (35—43)

 • 21

  • Әһәб вә Набутун үзүм бағы (1—4)

  • Изәбил Набуту өлдүртдүрүр (5—16)

  • Јеһованын Әһәб барәдә һөкмү (17—26)

  • Әһәб гүруруну сындырыр (27—29)

 • 22

  • Јәһушафат Әһәблә иттифаг бағлајыр (1—12)

  • Микајын мәғлубијјәт барәдә пејғәмбәрлији (13—28)

   • Мәләк Әһәби товлајыр (21, 22)

  • Әһәб Рамут-Ҝиладда өлдүрүлүр (29—40)

  • Јәһушафатын Јәһуда үзәриндә һөкмранлығы (41—50)

  • Исраил падшаһы Әһәзја (51—53)