Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Коринфлиләрә

Фәсилләр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Мүндәриҹат

 • 1

  • Саламлар (1—3)

  • Булус коринфли мәсиһиләрдән өтрү Аллаһа шүкүр едир (4—9)

  • Онлардан бирлик ичиндә јашамаларыны риҹа едир (10—17)

  • Мәсиһ Аллаһын гүдрәти вә һикмәтидир (18—25)

  • Өјүнән гој Јеһова илә өјүнсүн (26—31)

 • 2

  • Булусун Коринфдәки тәблиғи (1—5)

  • Аллаһын һикмәтинин үстүнлүјү (6—10)

  • Руһани вә ҹисмани дүшүнҹәли инсан (11—16)

 • 3

  • Коринфлиләр һәлә дә ҹисмани дүшүнҹәлидирләр (1—4)

  • Бөјүдән Аллаһдыр (5—9)

   • Аллаһын әмәкдашлары (9)

  • Одадавамлы материаллар (10—15)

  • Сиз Аллаһын мәбәдисиниз (16, 17)

  • Дүнјанын мүдриклији Аллаһын ҝөзүндә ағылсызлыгдыр (18—23)

 • 4

  • Нөкәрбашылар сәдагәтли олмалыдырлар (1—5)

  • Хидмәтчиләрин тәвазөкарлығы (6—13)

   • «Јазыланлардан кәнара чыхма» (6)

   • Мәсиһиләр дүнја үчүн тамашаја чеврилибләр (9)

  • Булус руһани өвладларына нәсиһәт верир (14—21)

 • 5

  • Јығынҹагда әхлагсызлыға јол верилир (1—5)

  • Азаҹыг маја бүтүн хәмири аҹыдыр (6—8)

  • Пис адамы араныздан јох един (9—13)

 • 6

  • Мәсиһи гардашлар арасында чәкишмәләр (1—8)

  • Аллаһын Падшаһлығына ҝирмәјәҹәк адамлар (9—11)

  • Бәдәнинизлә Аллаһы шәрәфләндирин (12—20)

   • Әхлагсызлыгдан гачын (18)

 • 7

  • Евлиләр вә субајлар үчүн мәсләһәтләр (1—16)

  • Һәр кәс чағырыланда неҹә идисә, елә дә галсын (17—24)

  • Субајлар вә дуллар (25—40)

   • Субајлығын үстүнлүјү (32—35)

   • Ағанын хидмәтчиси илә аилә гурмаг (39)

 • 8

  • Бүтләрә тәгдим едилмиш гида (1—13)

   • Бизим үчүн тәк бир Аллаһ вар (5, 6)

 • 9

  • Булусун бир һәвари кими нүмунәси (1—27)

   •  «Хырман чәкән өкүзә бурунтаг тахма» (9)

   • Мүждәни тәблиғ етмирәмсә, вај һалыма! (16)

   • Һәр ҹүр адам үчүн һәр шеј олдум (19—23)

   • Һәјат уғрунда гачанлар һәр шејдә өзләринә һаким олмалыдырлар (24—27)

 • 10

  • Исраил тарихиндән ибрәт дәрсләри (1—13)

  • Бүтпәрәтслијә гаршы хәбәрдарлыг (14—22)

   • Јеһованын сүфрәси вә ҹинләрин сүфрәси (21)

  • Азад мәсиһи башгаларынын виҹданыны да нәзәрә алмалыдыр (23—33)

   • Һәр шеји елә един ки, Аллаһ шәрәфләнсин (31)

 • 11

  • Мәндән нүмунә ҝөтүрүн (1)

  • Башчылыг вә баш өртүјү (2—16)

  • Ағанын шам јемәји (17—34)

 • 12

  • Руһун әнамлары (1—11)

  • Бир бәдән, чохлу үзвләр (12—31)

 • 13

  • Мәһәббәт — мүкәммәл јол (1—13)

 • 14

  • Пејғәмбәрлик етмәк вә башга дилләрдә данышмаг әнамлары (1—25)

  • Јығынҹагда низам-интизам (26—40)

   • Јығынҹагда гадынларын јери (34, 35)

 • 15

  • Мәсиһин дирилмәси (1—11)

  • Дирилмә иманымызын өзүлүдүр (12—19)

  • Мәсиһин дирилмәси зәманәтдир (20—34)

  • Физики бәдән вә руһани бәдән (35—49)

  • Өлмәзлик вә чүрүмәзлик (50—57)

  • Рәббин ишиндә чох чалышын (58)

 • 16

  • Јерусәлим мәсиһиләри үчүн мадди јардым (1—4)

  • Булусун сәфәрләрилә бағлы нијјәтләри (5—9)

  • Тимути вә Аполлосун Коринфә ҝәлиши (10—12)

  • Нәсиһәтләр вә салам-дуалар (13—24)