Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Тимутијә 2:1—15

МҮНДӘРИҸАТ

  • Һәр ҹүр инсандан өтрү дуа (1—7)

    • Аллаһ да, васитәчи дә тәкдир (5)

    • Һамы үчүн мүвафиг фидјә (6)

  • Кишиләрлә гадынлара нәсиһәтләр (8—15)

    • Абыр-һәја илә ҝејинмәк (9, 10)

2  Илк нөвбәдә төвсијә едирәм ки, һәр ҹүр инсандан өтрү јалварыш, дуа, хаһиш вә шүкүрләр едилсин.  Буну падшаһлар вә мәмурлар үчүн дә един+ ки, биз бундан сонра да мөмин һәјат сүрүб ҹиддијјәтлә, гулағымыз динҹ, сакит јашајаг.+  Бу, Хиласкарымыз Аллаһын ҝөзүндә јахшы вә мәгбулдур.+  О истәјир ки, һәр ҹүр инсан хилас олуб+ һәгигәт барәсиндә дәгиг билијә јијәләнсин.  Аллаһ бирдир,+ Аллаһла инсанлар арасында+ васитәчи дә бирдир.+ Бу, јер үзүндә јашамыш инсан, Мәсиһ Исадыр.+  О, мүвафиг бир фидјә кими һамыдан өтрү ҹаныны верди.+ Вахт ҝәләндә бу һагда шәһадәт вериләҹәк.  Мән дә бу мәгсәдлә+ мүждәчи вә һәвари*,+ башга халглара иман вә һәгигәт һагда өјрәдән мүәллим тәјин едилмишәм.+ Доғру сөјләјирәм, сөзләримдә јалан јохдур.  Истәјирәм ки, јығышдығыныз һәр јердә кишиләр сәдагәтлә әлләрини галдырыб дуа етсинләр,+ гәзәбдән+ вә мүбаһисәләрдән узаг олсунлар.+  Ејнилә гадынлар да өзләрини ҹүрбәҹүр сач дүзүмү, гызыл, мирвари, јахуд баһалы либасларла јох, ләјагәтли* ҝејимлә, абыр-һәја илә, ағыл-камалла бәзәсинләр,+ 10  мөмин олдугларыны иддиа едән гадынлара јарашан тәрздә,+ јахшы ишләрлә өзләринә зинәт версинләр. 11  Гој гадын сусараг там табеликлә тәлим алсын.+ 12  Гадынын тәлим вермәсинә, јахуд киши үзәриндә башчылыг етмәсинә иҹазә вермирәм. О сусуб гулаг асмалыдыр.+ 13  Чүнки әввәл Адәм јарадылды, сонра Һәвва.+ 14  Бундан башга, алданан да Адәм дејилди, гадын тамамилә алданараг Аллаһын әмрини позду.+ 15  Анҹаг гадын ушаг доғмагла горунаҹаг,+ бир шәртлә ки, ағыл-камалла, иманла, мәһәббәт вә паклыгла јашасын.+

Һашијәләр

Јун. апостолос. Мәнасы: ҝөндәрилмиш; елчи.
Јахуд мүнасиб.