Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Салоникилиләрә 5:1—28

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јеһованын ҝүнүнүн ҝәлиши (1—5)

    • «Сүлһ вә тәһлүкәсизлик!» (3)

  • Ојаг галыб ајыг олаг (6—11)

  • Нәсиһәтләр (12—24)

  • Салам-дуа (25—28)

5  Гардашлар, заманлара вә мүддәтләрә ҝәлинҹә, сизә нә исә јазмаға лүзум јохдур.  Сиз јахшы билирсиниз ки, Јеһованын ҝүнү+ ҝеҹә ҝәлән оғру кими ҝәләҹәк.+  Инсанлар «сүлһ вә тәһлүкәсизлик» дејәндә һамилә гадыны гәфилдән доғум санҹылары тутдуғу кими, онлар да гәфил мәһвә уғрајаҹаглар+ вә һеч ҹүрә хилас ола билмәјәҹәкләр.  Гардашлар, сиз исә зүлмәтдә дејилсиниз ки, ҝүн ишығы оғруну јахаладығы кими, һәмин о ҝүн дә сизи гәфил јахаласын.  Ахы сиз һамыныз нурун вә ҝүндүзүн оғулларысыныз.+ Биз нә ҝеҹәјә, нә дә зүлмәтә мәхсусуг.+  Буна ҝөрә дә ҝәлин башгалары кими јатмајаг,+ ојаг галыб+ ајыг олаг.+  Јатан адам адәтән ҝеҹә јатыр, сәрхошлуг едән дә ҝеҹә ичиб сәрхош олур.+  Биз исә ҝүндүзә мәхсус олдуғумуз үчүн ајыг галмалы, иман вә мәһәббәт зиреһини ҝејмәли, хилас үмидини дәбилгә кими башымыза гојмалыјыг.+  Чүнки Аллаһ бизи гәзәбә дүчар олмаг үчүн јох, Ағамыз Иса Мәсиһ васитәсилә хиласа јетишмәк үчүн сечиб.+ 10  Иса бизим уғрумузда өлдү+ ки, истәр ојаг олаг, истәрсә дә јатмыш олаг*, онунла бирликдә јашајаг.+ 11  Буна ҝөрә дә инди олдуғу кими, бундан сонра да бир-биринизә тәсәлли верин+ вә бир-биринизи мөһкәмләндирин. 12  Гардашлар, сиздән риҹа едирик ки, аранызда зәһмәт чәкәнләрә, Ағанын ишиндә сизә рәһбәрлик едәнләрә вә сизә нәсиһәт верәнләрә һөрмәт ҝөстәрәсиниз, 13  чәкдикләри зәһмәтә ҝөрә онлара бөјүк еһтирам вә мәһәббәт бәсләјәсиниз.+ Бир-биринизлә меһрибан олун.+ 14  Һәм дә гардашлар, сиздән риҹа едирик, низам-интизамы позанлара хәбәрдарлыг един*,+ гәмҝинләрә тәскинлик верин, зәифләрә дајаг олун вә һамыја гаршы сәбир ҝөстәрин.+ 15  Диггәт јетирин ки, һеч ким пислијә писликлә ҹаваб вермәсин,+ һәмишә бир-биринизә вә башгаларына јахшылыг етмәјә ҹан атын.+ 16  Даим севинин.+ 17  Һәмишә дуа един.+ 18  Һәр шејә ҝөрә тәшәккүр един.+ Чүнки Аллаһ сизи, Мәсиһ Исанын давамчыларыны бу ҹүр ҝөрмәк истәјир. 19  Руһун аловуну сөндүрмәјин.+ 20  Пејғәмбәрликләрә һәгарәтлә јанашмајын.+ 21  Һәр шејин доғру олуб-олмадығыны јохлајын,+ јахшы шејдән икиәлли јапышын. 22  Һәр ҹүр писликдән узаг дурун.+ 23  Гој сүлһ мәнбәји Аллаһ сизи бүсбүтүн мүгәддәс етсин. Гардашлар, гој Ағамыз Иса Мәсиһин һүзуру* заманы сизин бәдәниниз, руһунуз вә бүтүн варлығыныз һәр ҹәһәтдән сағлам вә гүсурсуз олсун.+ 24  Сизи чағыран вәфалыдыр. О, буну мүтләг едәҹәк. 25  Гардашлар, бизим үчүн һәмишә дуа един.+ 26  Бүтүн гардашлары саф өпүшлә саламлајын. 27  Сизи Ағаја анд верирәм, елә един ки, бу мәктуб бүтүн гардашлара охунсун.+ 28  Ағамыз Иса Мәсиһин лүтфү сизә јар олсун.

Һашијәләр

Јахуд өлүм јухусуна ҝедәк.
Јахуд нәсиһәт верин.
Һүзур — мүәјјән јердә олма. Лүғәтә бах.